32. ročník fotografické soutěže PREMIÉRA 2021

Kategorie A:    volná tvorba
Kategorie B:    téma: Protiklady

Podmínky účasti pro obě kategorie:
Do soutěže se přijímají snímky dosud nikde nevystavované ani nepublikované.

 • Počet snímků – maximálně 10 jednotlivých snímků a maximálně 2 seriály nebo cykly do 6 snímků.
 • Přijímají se fotografie černobílé i barevné, neadjustované a bez paspart, rozměry minimálně 18 x 24 cm max. 50 x 60 cm. Zdůvodnitelné odchylky jsou možné po domluvě.
 • Všechny fotografie zaslané do soutěže označte v pravém dolním rohu rubové strany jménem autora, adresou a názvem snímku (popř. názvem seriálu s pořadovým číslem snímku) a písmenem kategorie.
 • Každá zásilka musí obsahovat vyplněnou přihlášku pro každou kategorii samostatně.
 • Každá zásilka musí obsahovat poštovní známky ve výši 100 Kč (jsou určeny na vrácení fotografií).
 • K soutěžní kolekci, která je zpracovávaná digitálně, přiložte soutěžní fotografie v digitální podobě (fotografie ve formátu JPEG) na CD, nebo je můžete zaslat elektronicky. Pro elektronické poslání použijte prosím program Úschovna, umožňuje předání fotografií s větším rozlišením. Fotografie v elektronické podobě budou použity k propagaci soutěže a ke zhotovení reprezentačního CD 32. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2021. CD bude vráceno společně s fotografiemi.
 • Název fotografie v elektronické verzi, na přihlášce a na zaslané papírové soutěžní fotografii musí být totožný.
 • Fotografie v elektronické podobě budou mít jméno ve tvaru:

kategorie_prijmeni jmeno_nazev fotografie_pořadove číslo v rámci souboru.jpg
příklad: A_Novak Jan_Dialog_01.jpg.
Fotografie prosím převeďte na rozlišení 300 DPI. Optimální velikost fotografie je 24 cm na delší straně (při 300 DPI). Fotografie ukládejte prosím bez komprese, tj. beze ztrát na kvalitě.

 • Zásilky, které nebudou splňovat podmínky v předešlých bodech, nebudou do soutěže přijaty.

Vyhodnocení:
Soutěž vyhodnotí odborná porota jmenovaná pořadatelem a navrhne udělení:
Osm finančních cen v celkové hodnotě 8 000 Kč (á 1000,- Kč), které věnuje Volné sdružení východočeských fotografů, Hradec Králové, z. s.
Věcné ceny od sponzorů: Impuls Hradec Králové, FOMA Bohemia spol. s r. o. Hradec Králové a FOMEI a. s. Hradec Králové.
Volný vstup do foto – film ateliéru zdarma v průběhu jednoho roku věnuje Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové.
Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

 • Pořadatel má právo na doporučení poroty ceny sloučit nebo některou z nich neudělit.
 • Z oceněných fotografií a dalších vybraných snímků bude utvořena výstavní kolekce, kterou můžete zhlédnout v Galerii Na Hradě v Hradci Králové a v Informačním centru v Hradci Králové v listopadu 2021. Reprízy výstavy se uskuteční v roce 2022. Bližší informace o místech konání a časovém harmonogramu repríz výstav budou včas na impulshk.cz
 • Pořadatel nezodpovídá za poškození fotografií při poštovní přepravě.
 • Svým podpisem na přihlášce autor souhlasí s podmínkami soutěže a s případným uveřejněním svých fotografií k propagaci soutěže bez nároku na honorář.

Kalendář soutěže pro obě kategorie:
vyhlášení soutěže:
duben 2021
uzávěrka soutěže: 30. září 2021
vyhodnocení: říjen 2021
výstava: 18. listopadu 2021–7. ledna 2022
vernisáž: 20. listopadu 2021
předání cen, rozborový seminář: listopad 2021 (bude upřesněno pozvánkou)
reprízy výstavy: únor–červenec 2022
vrácení fotografií: březen 2022, výstavní kolekce po reprízách všech výstav do září 2022

Adresa pro příjem fotografií: Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové
Informace a přihláška: Jana Neugebauerová; tel.: 773 133 740; e-mail:  foto@impulshk.cz;  www.impulshk.cz
Podmínky organizátora a následné práce s daty soutěžících jsou v rámci GDPR.

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.