41. ročník národní soutěže a výstavy amatérské fotografie Svitavy

Rok bez možnosti scházet se a společně fotit, zavřené fotokluby i fotografické kroužky. Člověk by řekl, že se letošní ročník národní soutěže ani neuskuteční. Ale přes podivuhodný rok a zavřené školy se letos zapojilo i dost mladých fotografů.
V obou kategoriích do 21 let soutěžilo 583 fotografií a do druhého kola postoupilo 66 fotografií a 44 autorů.
V hlavní soutěži bylo přihlášeno 664 snímků od 157 fotografů a to je vzhledem k okolnostem, velký úspěch.
Do soutěže se zapojili fotografové z celé České republiky, z Ostravy, Litovle, Jeseníku, Hradce Králové, Prahy, Turnova ad. i malá města jako Výrava, Jasenná, Horní Lažany. Soutěžil téměř stejný počet mužů a žen.
My jako Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové, máme velkou radost, jelikož z výsledných 20 cen a čestných uznání, získali absolventi našich kurzů a vzdělávání, kolegové fotografové z místních fotoklubů v KHK, téměř polovinu, tedy krásných 9 ocenění! Mezi „naše“ fotografy patří Kateřina Gottlichová, Petr Ulrich, Petr Jílek, Eva Stanovská, Tomáš Lelek, Dagmar Skořepová, Vladimír Ludvík. Tleskáme ale všem, kteří se letos zúčastnili a těšíme se příští rok snad již v tradičním termínu 8. května 2022 ve Svitavách na již 42. ročníku!
Fotky i další informace si můžet prostudovat u nás v Centru v badatelně.

Soutěž se koná z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů z. s. spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Impulsem Hradec Králové, centrem podpory uměleckých aktivit a Společnosti Praha fotografická z. s.

Více zde: https://www.fotonarodni.cz/news/41-a-42-rocnik-narodni-souteze-amaterske-fotografie/

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.