ONLINE: Autorské právo prakticky aneb Právní aspekty nezávislé tvůrčí činnosti kapacita je naplněna!

ONLINE: Autorské právo prakticky aneb Právní aspekty nezávislé tvůrčí činnosti

Určeno: pro všechny nezávislé, amatérské tvůrce (režiséry, literáty, výtvarníky, fotografy, …), interprety (muzikanty, herce) a produkční, kteří realizují kulturní akce a představení pro veřejnost.

Živý přenos semináře Václava Hodonického o autorském právu se uskuteční jako online stream z našeho studia a bude pro přihlášené zájemce přístupný zdarma na kanále Youtube. Možnost zasílání konkrétních praktických dotazů na lektora předem i v průběhu vysílání.

Termín: 23. a 24. listopadu vždy od 17.hod.
23. listopadu:
17:00 – cca 17:30 – 1.blok : Základní poznatky o právu
15 min. přestávka
cca 17:45 – cca 18:15 – 2.blok: Právo duševního vlastnictví

24. listopadu:
17:00 – cca 17:30 – 3.blok : Autorské právo a práva související
15 min. přestávka
cca 17:45 – cca 18:15 – 4.blok: Kolektivní správa
15 min. přestávka
cca 18:30 – cca 19:00 – 5.blok: Licenční smlouvy

Anotace:
Každý, kdo se pohybuje v oblasti kreativy už o něm slyšel. Vytváříte při své práci díla chráněná autorským právem nebo vytváříte něco, co je chráněno právy souvisejícími? Anebo naopak využíváte díla jiných? A co kolektivní správci – umí něco jiného než škodit?
Kurz je orientován nejen na autory (tedy na výtvarníky, literáty, režiséry atd.) a interprety (muzikanty, herce), ale i na produkční a producenty, kteří jejich práci a uvádění pro veřejnost iniciují a zajišťují. Nemusíte se bát několikahodinové suchopárné teorie, tento kurz bude naopak zaměřen na každodenní praxi.
Je koncipován do 5 půlhodinových bloků:

  • Základní poznatky o právu
  • Právo duševního vlastnictví
  • Autorské právo a práva související
  • Kolektivní správa
  • Licenční smlouvy

Lektor: Mgr. et BcA. Václav Hodonický
Vystudoval právnickou fakultu, absolvoval r. 2015 diplomovou prací na téma Licenční smlouvy v divadelním prostředí. Od roku 2013 zároveň studoval divadelní produkci DAMU.
Jako produkční pracoval mimo jiné pro Švandovo divadlo, Tanec Praha, Farmu v jeskyni, divadlo DISK (festival ZLOMVAZ v rámci Pražského Quadriennale 2015), České centrum Londýn a malé nezávislé Divadlo Spektákl, které spoluzakládal a dodnes řídí jeho provoz.
V oblasti práva duševního vlastnictví pracoval jako odborný rada na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (Oddělení sporných řízení v oblasti ochranných známek – úřednická zkouška pro obor Duševní vlastnictví) a v současnosti je jediným in-house právníkem kolektivního správce INTERGRAM. Právní konzultace  (popř. kurzy) dále poskytuje či poskytoval těmto subjektům v oblasti neziskových organizací: Tanec Praha, kontrapunkt (Open Air Program, KAM, Jazz Goes to Town), České centrum fundraisingu, Centrum experimentálního divadla (Husa na provázku, HaDivadlo), Sladovna Písek, spolky Summer Punk Party Volyně a Mission Vimperk, 1. herecká agentura, rodinné centrum MUMraj Horní Počernice a další.

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.