ZRUŠENO! Autorské právo prakticky akce bude přesunuta na jiný termín!

ZRUŠENO! Autorské právo prakticky

Termín: 31. října 2020 od 10:00 do 17:00 hod. – AKCE BUDE PŘESUNUTA NA JINÝ TERMÍN!
Místo konání: Centrum uměleckých aktivit (Přednáškový sál – 2.patro)
Cena: 600,- Kč

Anotace:
Každý, kdo se pohybuje v oblasti kreativy už o něm slyšel. Vytváříte při své práci díla chráněná autorským právem nebo vytváříte něco, co je chráněno právy souvisejícími? Anebo naopak využíváte díla jiných? A co kolektivní správci – umí něco jiného než škodit?
Kurz je orientován nejen na autory (tedy na výtvarníky, literáty, režiséry atd.) a interprety (muzikanty, herce), ale i na produkční a producenty, kteří jejich práci a uvádění pro veřejnost iniciují a zajišťují. Nemusíte se bát několikahodinové suchopárné teorie, tento kurz bude naopak zaměřen na každodenní praxi.

Lektor:
Mgr. et BcA. Václav Hodonický
Vystudoval právnickou fakultu (diplomová práce na téma Licenční smlouvy v divadelním prostředí) a divadelní produkci DAMU. Jako produkční pracoval mimo jiné pro Švandovo divadlo, Tanec Praha, České centrum Londýn a malé nezávislé Divadlo Spektákl, které spoluzakládal a dodnes řídí jeho provoz. V oblasti práva duševního vlastnictví pracoval jako odborný rada na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a v současnosti je jediným in-house právníkem kolektivního správce INTERGRAM.

Přihláška a platba

Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefon
Organizace / Spolek / Soubor

 

Organizace / Firma / Jméno
Ulice
Město
PSČ
IČ *
DIČ *
Kurzovné zaplatím *
Cena celkem
600 Kč
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Musíte souhlasit s obchodními podmínkami!

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.