Dílna o přednesu aneb Příprava recitačního vystoupení v praxi

Dílna nabídne účastníkům praktická nahlédnutí do jejich přednesového tvůrčího procesu.  Měla by pomoci sólovým recitátorům a pedagogům, kteří se připravují na recitační přehlídky, ale i dalším zájemcům o přednes, začátečníkům i zkušeným.

Účastníkům nabízíme pomoc v jakékoliv přípravné fázi: při hledání a rozhodování, který text je ten pravý, při rozboru textu, při hledání výrazových prostředků, při výstavbě,  při hledání odpovědí na nejrůznější otázky typu Jak a kde hledat text?, Je lepší próza nebo poezie? Jak přistupovat k rozboru textu? Jak ho upravit pro přednes, jak mám škrtat? Jaké prostředky zvolit, aby byl přednes sdělný pro publikum?  Co mám dělat, když je můj přednes monotónní a nudný? …

Účastníci dílny mají možnost dopředu posílat své vybrané texty přímo lektorce na e-mail: EmilieZamecnikova@seznam.cz

Termín konání:18. 1. 2020 od 9-19 hodin
cena kurzu: 200,- Kč
přihláška
V případě dotazů kontaktujte Jaroslava Součka: vzdelavani@impulshk.cz

Lektorka:
MgA. Ema Zámečníková
pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka. Vystudovala Katedru výchovné dramatiky na pražské DAMU, nyní je její externí pedagožkou. Po 30 let vedla řadu divadelních souborů dětských i dospělých, často divadla poezie. V současné době předává své dlouholeté zkušenosti, prakticky a metodicky  se věnuje zejména přednesu –  dětským a mladým recitátorům, vede dílny a semináře po celé republice, bývá lektorkou Dětské scény a Wolkerova Prostějova všech stupňů apod. Známá je její knížka Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory.

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.