MÉ KRAJINY Jitka Prausová

Zveme vás na výstavu fotografií
Pobočka knihovny města Hradce Králové, Jana Masaryka 605, Hradec Králové
Hradec Králové 1.-30. září 2021
Otevřeno: Po, St, Čt  9 – 11 a  12 – 18  hodin, Út, Pá  12 – 16 hodin

Slovo autorky: Fotografovat jsem začala před deseti lety, kdy jsem si potřebovala něčím kompenzovat předčasné ukončení své profesní dráhy. Byla to celkem snadná volba – v mládí jsem se věnovala analogové fotografii a následně dlouhá léta fotografovala na diapozitivy.

S nástupem digitální fotografie jsem již tomuto koníčku zcela propadla. Absolvovala jsem několik fotografických kurzů Ivana Nehery a poté Fotografickou konzervatoř pořádanou Impulsem Hradec Králové pod vedením profesorů doc. MgA. Josefa Ptáčka a MgA. Ivo Gila. Poté následovalo nástavbové studium pro absolventy Hradecké fotografické konzervatoře.

Má fotografická cesta během studia přirozeně vyústila v abstraktním vyjádření tohoto světa. Výstava Mé krajiny je soubor fotografií složený z výstavních souborů z dob studia a zobrazuje reálný obraz staveb s následnou úpravou do abstraktní podoby.

Jsem členkou hradeckého fotografického klubu Omega, se kterým se pravidelně účastním fotografických výstav, jako je Premiéra, atmosféra divadelního festivalu Divadla evropských regionů a Národní soutěž amatérské fotografie ve Svitavách.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.