OKNA MÉ IMAGINACE A SMYSL HRANIC

autor: Vítězslav Krejčí z Hradce Králové
Výběr ze dvou cyklů fotografií

Kavárna District 5, Havlíčkova 292/1, Hradec Králové
Otevřeno denně mimo pondělí 14 – 24 hodin

Vítězslav Krejčí
narozen 25. února 1963 v Hradci Králové, kde i nyní působí. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika – občanská nauka. Do roku 1998 manažerem a učitelem na SOU, obor fotograf v Hradci Králové. Od roku 1999 pracuje v hradecké firmě FOMA Bohemia spol. s r.o. v oblasti marketingu fotografických materiálů. Je členem a předsedou Volného sdružení východočeských fotografů Hradec Králové, z. s. a členem Unie výtvarných umělců východních Čech. Od roku 2000 do roku 2011 vyučoval základy fotografie na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V letech 2002 – 2006 lektor letních mezinárodních škol fotografie v Popradě. V letech 2002 – 2005 s fotografem Pavlem Rejtarem realizoval vzdělávací projekt Bonato aneb Hovory o moderní fotografii. Od roku 2001 lektor řady pracovních výtvarných dílen chemigrafií (strukáže). Od roku 2003 zakládající člen skupiny česko-polských fotografů – Skupina 5 (+ 1). Účastník všech pěti trienále a kvadrienále Salónu Východočeské fotografie. Ve své volné tvorbě se vyjadřuje pomocí technologie klasické černobílé, zejména však digitální fotografie. Tematicky se zaměřuje na imaginativní fotografii s psychologicko-filozofickým akcentem – výstavy souborů a projektů (např. tematické koncepty Jerzy Oleka) v tuzemsku, i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Litva, Německo, Francie, Španělsko, Rumunsko, Mexiko, Japonsko, Maroko) – Komplex-simplex, Pixeland, Okna mé imaginace, Otisky intuice, Okna labyrintu, Vidění sebe, Smysl hranic, atd.
tel.: 737204297, e-mail: vitezslav.krejci@foma.cz

Motto 1: „Zázračná představivost koření za třpytem stříbrných peřejí, v průzračně tichém Vědomí.“

Motto 2: „Proměna bytí (vidění) – obnažit a prostoupit magické spleti věcí spolu s jejich beztvarou esencí tvůrčího Vědomí.“

OKNA MÉ IMAGINACE

Ucelený cyklus více než třiceti fotografických obrazů vznikl na základě mé silné pohnutky z fascinace scénicky se měnících odrazů plochy televizní obrazovky na skle okna. Symbolem okna je míněno rozhraní mezi uvnitř a vně a překlenutí této hranice pouhým rozevřením okenních křídel, nebo změnou percepce – posunutím roviny zaostření … Optické vlastnosti skla umožňují na „stále stejnou“ plochu odrážet rozličné vizuální konfigurace a skrze  toto sklo pozorovat také rozličné … Avšak když se uvnitř i vně zcela setmí, sklo okna je vizuálně tiché a klidné …

„Obvykle hledáme ve spletích, které se nabízejí našemu oku, hlavní tvar věci jako hieroglyf, jejž můžeme snadno přečíst, přiřadit k němu význam, který máme hotový a připravený k použití, a tak hádanku, kterou nám vidění klade, snadno rozluštit, aniž bychom se museli vydávat na nejisté pláně nehotových tvarů a do prostoru uzrávajících slov.“

„To, co nás obklopuje, přestalo být matérií, určenou k tomu, abychom do ní vtiskli předem připravené formy. Skutečnost vyvstala jako proud, v němž se tvary rodí, proměňují se a zanikají. Součástí tohoto proměňujícího se a jednotného proudu je i naše existence, a proto před ním ztroskotává panský vztah ke skutečnosti. Do tohoto proudu je možné jen vstoupit a nechat se jím podpírat; rozpustit v něm své obrazy, čekat až začnou krystalizovat nové, a nedržet je, až se opět začnou rozplývat v beztvarém.“

SMYSL HRANIC
Soubor fotografií „“ (rozsah: 6 děl)
Jedná se o soubor výtvarných černobílých fotografií na základě figurativních motivů (portréty a akty). Tyto původní snímky byly digitální tvůrčí postprodukcí dále transformovány s akcentem expresivity, abstrakce a fragmentarizace, do jisté míry i luminiscence. Výsledná díla byla zařazena do mezinárodního projektu „Smysl hranic“ konceptuálního myslitele a tvůrce Jerzy Oleka a Anny Panek Kusz a prezentována v Polsku a SRN v roce 2012 v rámci tradičního festivalu fotografie Labirynt.

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.