OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ přihlášky do 16. 2. 2020

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

uzávěrka: 16.2. postupové kolo
Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec Králové

Soutěž a přehlídka je vyhlašována MŠMT a realizována s jeho finanční podporou.

Soutěž je určena žákům ZŠ, odpovídajících roč. víceletých gymnázií a žákům ZUŠ – viz specifikace kategorií.
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí.
RECITACE (přednes) – viz propozice 2019/20 http://www.nipos-mk.cz Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích.

Kontakt pro zájemce: Mgr. Dana Beráková – referent soutěží a přehlídek
e-mail: berakova@cvkhk.cz telefon: 725 059 837

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.