ONLINE: Repertoár dětských sborů v době (po)covidové

Online seminář věnovaný otázkám repertoáru dětských pěveckých sborů určený primárně pro sbormistry a pedagogy hudební výchovy ZŠ a ZUŠ
Via: Zoom
Termín: sobota 17. dubna 2021 –  od 10:00 do 13:00  hod.
Cena: 300,- Kč (platba online pod textem) Kurz naplněn!

Anotace:
Seznamte se se zdroji notových materiálů, edičními novinkami a připravte si program vystoupení.
Online seminář věnovaný otázkám repertoáru dětských pěveckých sborů bude mít tři bloky:

1) obecné otázky dramaturgie a představí nejdůležitější zdroje notových materiálů pro dětské sbory (Knihovna NIPOS, NKČR, MZK, krajské knihovny ad.), přiblíží nejdůležitější databáze not na internetu;

2) aktuální ediční novinky sborové literatury s vybranými ukázkami.;

3) příklady sborového repertoáru pro přehlídku školních dětských pěveckých sborů (mladší a starší školní věk) a dalších konkrétních vystoupení pro dobu, kdy bude možné znovu zkoušet a vystupovat.

Součástí online semináře budou i notové materiály, které si budou moci sbormistři vyzvednout přímo v Centru uměleckých aktivit.
Účastníci budou vyzváni, aby v předstihu poslali výběr skladeb pro repertoár svého sboru.

Lektor: PhDr. Jan Pirner
Působil jako ředitel Pražského komorního sboru (2010–2013), se kterým procestoval Evropu, Asii i Blízký východ a opakovaně navštívil významné hudební festivaly (Rossini Opera Festival, Wexford Festival Opera…). V letech 2012–18 byl zaměstnán v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR jako redaktor vědeckého časopisu Hudební věda, podílel se zde rovněž na dvořákovském bádání. Od roku 2012 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu (NIPOS) jako správce hudební knihovny, editor sborové edice Polyhymnia Bohemica a od 2019 také jako odborný pracovník pro sborový zpěv dospělých. Od roku 2012 je sbormistrem dětského pěveckého sboru Radost Praha, s nímž pravidelně soutěží a koncertuje doma i v zahraničí.

Navazující kurz zdarma bude pořádat Nipos Artama, termín a podorbnosti včas zveřejníme.

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.