Úvod do praktické dramaturgie

Představení dramaturgie jako inscenační složky divadelního díla. Seznámení se základními principy dramaturgického uvažování při tvorbě inscenace a konzultace konkrétních inscenačních záměrů.

Více informací:
30. listopadu, So: 9:30 – 17:30
Centrum umeleckých aktivit, Tomkova 139, Hradec Králové
Cena: 500 Kč, pro členy VSVD zdarma.
Předprodej akce


Obsah:
teoretický úvod s obecným praktickým cvičením, následně se lektor bude věnovat konkrétním jednotlivým doneseným scénářům/tématům účastníků.

Jako bonus: Prohlídka prostor Divadla Drak s odborným výkladem Tomáše Jarkovského.

Lektor:
MgA. Tomáš Jarkovský
dramaturg, scénárista, ředitel Divadla Drak, jako dramaturg a autor spolupracuje s Naivním divadlem, Divadlem Alfa, Minor, Jihočeským divadlem, Studiem Ypsilon, Klicperovým divadlem, Městským divadlem Kladno a slovinským LG Maribor, věnuje se také televizní scénáristice. Pravidelně se jako porotce účastní národních přehlídek amatérského divadla.

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.