Wolkrův Prostějov 2020

WOLKRŮV PROSTĚJOV – SÓLISTÉ

Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu
13.
–14. února 2020, Divadlo Jesličky, Hradec Králové
Pořádá Impuls Hradec Králové za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury a Města Hradec Králové.

Uzávěrka přihlášek:         31. ledna 2020
Online přihláška:              www.bit.ly/2rwg6Jx

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

  1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

Účastníci si připraví pro krajské kolo jeden soutěžní text, který zašlou po odeslání online přihlášky na e-mail divadlo@impulshk.cz. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla 7 minut. Překročení časového limitu může být důvodem k tomu, že recitátor nebude z krajského kola nominován ani doporučen na celostátní přehlídku. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje vystoupení recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.

Letos spouštíme nově online přihlášky. Jsou jednodušší na vyplnění a lépe se s nimi pracuje.

Nabízíme také přípravu nazvanou Dílna o přednesu, která vám pomůže připravit se na Wolkrův Prostějov. Účastnický poplatek činí 200,- Kč, více informací v odkazu.

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.