Základy činoherní režie – 3. část

V rámci čtyř víkendových seminářů budou frekventanti kurzu seznámeni teoreticky i v praktických ukázkách (videoprojekce, praktické ukázky práce lektora, samostatná práce a její reflexe) se základy činoherní režie.

Začali jsme 25.- 26.ledna 2020, sobota od 10 – 19:30  hodin a neděle od 9 -14 hodin!
Čtyři víkendová setkání po cca 4–6 týdnech
Centrum uměleckých aktivit
Tomkova 139, Hradec Králové
Cena kurzu: 3.600,- Kč za celý cyklus
Předprodej akce

LEDEN– KVĚTEN 2020

V rámci čtyř víkendových seminářů budou frekventanti kurzu seznámeni teoreticky i v praktických ukázkách (videoprojekce, praktické ukázky práce lektora, samostatná práce a její reflexe) se základy činoherní režie. Předpokládá se aktivní účast seminaristů.

Tematické rozvržení čtyř bloků seminářů:

  1. blok — Režie a dramaturgie   25. až 26.1. 2020

Obsah: co je režie, režijní vidění, styly režijní práce, výběr látky k režijnímu tvarování, analýza látky, členění, obsah, téma a forma režijních částí, žánr, dramaturgicko-režijní koncepce

  1. blok — Režie a scénografie   7. – 8.3. 2020

Obsah: scénografie jako prostorově akční předpoklad realizace dramaturgicko-režiní koncepce, aranžmá a mizanscéna, umění mizanscény, scénická hudba a prostor inscenace

  1. blok — Režie a herec    23. – 24.5. 2020 (přesunuto z dubna na květen)

Obsah: vztah režiséra a herce, herec a postava, herec a situace dramatické hry, metody režijního vedení herecké tvorby, metody herecké tvorby

  1. blok — Režie a inscenace 3. – 4. 10. 2020 (nový termín)

Obsah: fáze zkoušení inscenace, projekt a skutečné jevištní dění, vedení dramatického napětí, atmosféra, temporytmus, svícení jako vypravěč

Lektor:
Doc. Mgr. ALEŠ BERGMAN, PhD.
Vedoucí Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno, pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, režisér Městského divadla ve Zlíně, dramaturg HaDivadla Brno, režijní spolupráce s divadly v ČR a SR (Divadlo bratří Mrštíků Brno, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo ABC Praha, Městské divadlo Brno, Bábkové divadlo Košice).

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.