Aktuální protiepidemická opatření

Kultura dlouho stagnovala a my jsme rádi, že můžeme znovu pořádat akce i kurzy a vidět se osobně.  Přesto je třeba vzhledem k situaci dodržovat pravidla nařízená vládou. Prosíme vás proto o odpovědné chování. Aktuálně platí, že:

Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) a to vždy. 

Pokud se akce koná venku, tato povinnost platí, pokud se oslavy účastní více než 30 osob a zároveň nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob.

(platné opatření dne 22.11. 2021 do 21.11. 2021, aktuální informace najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/)

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.