VSVD
Domovská stránka > Divadlo > Sdružení VSVD > Čestní členové

Čestní členové

1992

Prof. Jan Císař (*28.1.1932); teatrolog, dlouholetý pedagog DAMU, jeden ze zakladatelů Východočeské lidové konzervatoře (v 70. letech 20. st.), porotce divadelních přehlídek, lektor kurzů, autor řady publikací pro amatérské divadelníky (mj. Základy dramaturgie, Práce porotce amatérského divadla, Základy činoherní režie), podílel se na projektu Cesty českého amatérského divadla a Místopisu českého amatérského divadla, mimořádná osobnost české divadelní vědy a propagátor moderních přístupů k amatérskému divadlu. Nositel Ceny ministerstva kultury ČR (2004). 

Doc. Jan Dvořák st
. (*14 8.1925, +16.1.2006); někdejší ředitel Divadla Drak v Hradci Králové a dlouholetý pedagog DAMU, průkopník moderních forem loutkového divadla, porotce přehlídek a lektor loutkářských kurzů

MgA. Miloslav Kučera
(* 4.3.1942); režisér, pedagog, porotce a lektor vzdělávání amatérského divadla, začátkem 90. let 20.st. ředitel Východočeského divadla v Pardubicích, poslanec parlamentu, dlouholetý spolupracovník VSVD.

MgA. Jaromír Vosecký
(*27.9.1950); scénograf, pedagog, lektor vzdělávacích kurzů a porotce divadelních přehlídek, spolupracovník řady amatérských divadelních souborů.

MgA. Vladimír Zajíc
(* 28.7.1946); dramaturg (řadu let působil v královéhradeckém divadle Drak), lektor, porotce, publicista, spolupracovník řady amatérských divadelních souborů
 
1994

Josef Mlejnek
(*8.11.1921, + 2008); pedagog, vedoucí dětských divadelních souborů a tvůrce metodiky práce v oblasti dětského divadla a dramatické hry, autor a překladatel divadelních her pro děti,  dlouholetý člen redakční rady Mladé scény, člen poradních sborů, porotce, iniciátor a organizátor krajských i mezikrajových přehlídek. 

Aleš Němeček
(*8.4.1923, + 27.9.2001); člen divadelního souboru Jaroslav v Luži (od r. 1942), kronikář, jednatel, výtvarník. Do r. 2000 vytvořil 43 scénografií pro soubory z východních Čech, 117 pro vlastní soubor, vystavoval i na Pražském quadriennale 1983. Spolupracoval na projektu Cesty českého amatérského divadla, podílel se na přípravě divadelních přehlídek v Luži a na hradě Košumberk.

Miloslav Zavoral
(*26.6.1923, +22. 8.2001); působil ve Vrchlabí, byl vedoucím dětských divadelních a recitačních souborů, účastník řady národních přehlídek, spolupracoval s významnými osobnostmi dětského divadla (J. Mlejnek, J. Sypal a další). Byl lektorem, členem poradních sborů pro divadlo, metodikem Osvětového domu ve Vrchlabí, v r. 1973 byl oceněn Zlatým odznakem J. K. Tyla.
 
1997

Miroslava Císařová (
*19.4.1940); jako metodička Krajského kulturního střediska v Hradci Králové po r. 1975 cílevědomě a systematicky budovala koncepci amatérského divadla ve Východočeském kraji, podílela se na organizaci divadelních přehlídek a vzdělávacích projektů, stála u zrodu proslulých východočeských lidových konzervatoří, dovedla nalézat výborné spolupracovníky mezi profesionály i amatéry. Zasloužila se o vydání řady studijních textů renomovaných autorů, iniciovala první přehlídku typu „žatvy“ v českých zemích – Inspiraci. V 90. letech 20. st. se podílela se na transformaci divadelních oborů z KKS do Střediska amatérské kultury Impuls v Hradci Králové. Stála u zrodu Volného sdružení východočeských divadelníků a bulletinu Divadelní hromada. Pracovala a pracuje jako tajemnice porot na nejrůznějších přehlídkách. V roce 2004 jí byl udělen Zlatý odznak J. K. Tyla. 
 
2000

Jan
Merta (*9.9.1927); dramaturg, režisér, scénograf a loutkoherec, výborný fotograf a neúnavný organizátor, lektor a porotce divadelních přehlídek, jedna z klíčových osobností amatérské divadla ve východních Čechách, dlouholetý předseda VSVD, člen redakční rady Divadelní Hromady a autor desítek recenzí a profilů divadelníků. Nositel Zlatého odznaku J.K. Tyla, nositel Ceny ministerstva kultury ČR (2007).
 
2001

Vladimír Dědek
„in memoriam“ (*6.12.1934,  +30.9.2000); amatérský herec a režisér, organizátor kulturního života, spolupracovník VSVD, lektor kurzů a porotce

Břetislav Lelek
(*30.10.1935, +30. 8.2007); podílel se na formování amatérského divadla v Hradci Králové, působil jako porotce krajských i celostátních porot činoherního divadla, byl dlouholetým předsedou krajského poradního sboru pro divadlo, podílel se na vzniku VSVD a byl členem jeho rady i redakční rady časopisu Hromada.

MgA. Milan Schejbal
(*14.12.1952), vůdčí osobnost někdejšího pražského souboru Anebdivadlo, absolvent DAMU, divadelní režisér, pedagog DAMU, porotce krajských a národních divadelních přehlídek, lektor vzdělávacích kurzů, spolupracovník řady amatérských divadelních souborů, člen odborné rady Artama, nositel Ceny ministerstva kultury ČR (2010)

Prof. František Štěpánek
„in memoriam“ (*29.5.1922, +13.10.2000); divadelní režisér, významná osobnost českého divadla, pedagog DAMU, jeden ze zakladatelů Východočeské lidové konzervatoře, lektor a spolupracovník řady východočeských divadelních amatérských souborů
 
2002

Rudolf Faltejsek
(*17.10.1932); dlouholetý člen divadelního souboru Symposion Třebechovice, režisér, herec, významně se podílel na zpracování Místopisu českého divadla.
Nositel Zlatého odznaku J.K.Tyla (2004), čestný občan Třebechovic pod Orebem (2006).
 
2004

Jana Albrechtová
(*21.11.1938); režisérka, herečka, publicistka, organizátorka kulturního života na rychnovsku, dlouholetá členka VSVD a jeho Rady, vedoucí divadelních souborů, spolupracovala na Místopisu českého amatérského divadla.

Jiří Valenta
(*1.9.1927); dramaturg, v l. 1990-1994 první ředitel Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu (bývalý ÚKVČ), autor Bibliografie českého amatérského divadla, editor Místopisu českého amatérského divadla a publikace Cesty českého amatérského divadla, iniciátor a autor projektu Databáze českého amatérského divadla, inspiroval založení Muzea českého amatérského divadla v Miletíně (od r. 2004), realizoval sběr materiálů, autorem scénáře expozice.
 
2005

Mário Alfieri
(5.4..1957), výtvarník Střediska kulturních služeb Impuls, autor loga VSVD a dlouholetý grafik bulletinu Divadelní Hromada.

Pavel Dostál
(*25.2.1943, +24.7.2005), dramatik, režisér a herec autorského amatérského divadla (Přerov, Olomouc), v 90. letech 20. st. režisér Moravského divadla v Olomouci, poslanec Parlamentu ČR,  v letech 1998-2005 ministr kultury České republiky. Spolupracovník řady amatérských souborů ve východočeském kraji (mj. Úpice)

Prof. František Laurin
(*12.11.1934); divadelní režisér, přední osobnost českého divadla 2. pol. 20. st. (Realistické divadlo, Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech). Pedagog DAMU a pražské konzervatoře, porotce krajských a národních přehlídek, lektor vzdělávacích kurzů pro amatérské divadelníky.
 
2006

Ivo Mičkal
(*14.1.1960), divadelní fotograf, autor dokumentace k řadě východočeských divadelních přehlídek, spolupracovním divadelních souborů.

Heidemarie
(*20.1.1941)  a František (*2.1.1938) Sekáčovi , spolu s Karlou Dörrovou zakladatelé a hlavní opory přehlídky divadla jednoho herce a jednoaktových her Štronzo Moravská Třebová (1996-2005).
 
2009

MgA. Ondřej Stýblo
(*4.4.1964), herec, absolvent DAMU, podnikatel, majitel zámku v Miletíně a mecenáš Muzea českého amatérského divadla, které sdílí prostory zámku.

2012
 
Luděk Richter (*26. 1. 1949), výrazná a výjimečná osobnost v oblasti amatérského loutkového divadla, dětského a autorského divadla i činoherního divadla hraného pro děti.
 
2014
 
Petr Mědílek (* 8. 4. 1949), jako vedoucí Kulturního střediska byl jedním ze zakladatelů a spoluorganizátorů krajské přehlídky činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci a významně ho osobně podporoval i v době, kdy byl starostou města.
 
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové