Domovská stránka > Foto > Fotografie - vzdělávání > ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE

ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE

ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE 

Sto osmdesát let od vynálezu fotografie - v době digitálního záznamu - se může zdát tento postup záznamu poněkud archaický a překonaný.

Je pravdou, že proces je komplikovanější a zdlouhavější oproti záznamu digitálnímu. Zastávám však názor, že je tvárnější. Těžko se hledají postupy, které využívají různé programy, které nepoužívala klasická fotografie, jen bylo něco mnohem těžší a méně předvídatelné, ale nedocházelo masově k nadužívání různých efektů a doplňků.

Pokud se rozhodnete pro absolvování tohoto kurzu, budete mít možnost vyzkoušet prakticky různé vlivy na celý proces.

Cílem kurzu je seznámit se s technikou a prohloubit vědomosti a dovednosti celého černobílého procesu klasické fotografie analogové doby s důrazem na osvětlení speciálních postupů při zpracování černobílého materiálu založeného na citlivosti halogenidů stříbra ke světlu.

 

NEGATIVNÍ PROCES 

23. a 24. března 2018

Zaměření na zvládnutí celého negativního procesu. Vliv expozice. Vliv vývojky – bude k dispozici několik druhů vývojek s různými vyvolávajícími látkami. Vývojky konfekční i vývojky připravované doma. Dvoulázňové vyvolávání. Zvýšení citlivost vyvoláním. Zesilování či zeslabování negativů. Lokální úprava negativu. Výroba masek. Mechanické zásahy do negativu. Různé druhy přerušovačů. Ustalovače, rychloustalovače a utvrzující ustalovače. Inverzní proces na filmu. Ovládnutí celého negativního procesu.

Pátek 23. 3. začátek v 16 hodin                                                                        Sobota 24. 3. začátek v 8.30 hodin

 

POZITIVNÍ PROCES        

20. a 21. dubna 2018

Zaměřeno na převedení negativu do pozitivu. Použití různých druhů papírů. Rozdíl mezi pevnou gradací a papíry s proměnnou gradací. Použití papíru na RC podložce a barytu. Vyzkoušení účinků různých vývojek s různými vyvolávajícími látkami. Tónování fotografií. Pozitivní retuš. Leštění a vypínání či lisování fotografií. Příprava vývojek z chemikálií. Využití konfekčních lázní. Ukázka vykrývání při zvětšování a kopírování negativů. Konečná úprava fotografie a adjustace hotového díla. 

Pátek 20. 4. začátek v 16 hodin                                                                      Sobota 21. 4. začátek v 8.30 hodin

 

Lektor:                              Ivan Nehera, absolvent ITF Opava 

Cena celého kurzu:           1 600,- Kč 

Místo konání:                    Impuls, Hradec Králové; Tomkova 139, Hradec Králové 

Termín přihlášek:              do 15. března 2018 

Počet míst je omezen, max. 8 posluchačů v jednom kurzu.   Pořadí bude stanoveno podle došlých přihlášek. 

Podrobnosti o průběhu kurzu obdržíte v pozvánce, která vám bude zaslána na základě přihlášky. 

Informace:    Jana Neugebauerová,  Impuls, Tomkova 139;  Hradec Králové      tel.: 773 133 740;  e-mail: foto@impulshk.cz; www.impulshk.cz

 

01_IMG_8576
07_IMG_8480
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové