doc. Tomáš Pospěch

Beseda se současným fotografem, pedagogem, historikem umění a kurátorem. 

Sobota 26. ledna 2019 od 11 hodin.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové -  sál Albrechta z Valdštejna

Beseda s doc. Mgr. MgA. Tomášem Pospěchem, Ph.D. je součástí valné hromady Volného sdružení východočeských fotografů, z. s. Hradec Králové (začátek v 9.30 hodin) a je přístupná široké veřejnosti.

Mgr. MgA. Tomášem Pospěchem, Ph.D       * 31. 7. 1974 v Hranicích

Současný český fotograf, historik umění a kurátor. Žije v Praze a v Hranicích. Od roku 1988 studoval na místním gymnáziu. Vystudoval Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě (1992–1998), dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1992–1995) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1995–1999). Od roku 1997 je zaměstnán jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a v letech 1997–2007 působil rovněž na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Ve vlastní fotografické tvorbě, kterou kontinuálně rozvíjí od roku 1994, se nejdříve zaměřoval na minimalizující zátiší vytvářené na velkoformátové negativy 18×24 cm a drobné performance využívající fotografické médium. Vedle toho vytvářel subjektivně dokumentární soubory: Pomezí (1994–1997, z projektu Lidé Hlučínska 90. let 20. století) a Ostrovy (1997–2002), v rámci kterého vznikly i fotografie o rodném městě Hranice (Ohraničení, 1997–2002), životě bezdomovců v Emauzských domech (1997–1999) nebo z cisterciáckého kláštera Oseku (1998–1999) a věznic v Rýnovicích, Heřmanicích nebo Opavě. Řada těchto fotografií vznikla pro grant společnosti Pro Helvetia v rámci projektu Fotografie české společnosti vytvářeném spolu s Jaroslavem Bártou, Karlem Cudlínem, Jaromírem Čejkou, Alenou Dvořákovou a Bohdanem Holomíčkem. Dlouhodobě si všímal vstupu nadnárodních společností do českého prostředí v souboru Look at the Future o firemní kultuře v továrně LG Philips Displays v Hranicích (2001–2007). V posledních letech se od dokumentární fotografie přesunul spíše  ke konceptuálnějším přístupům v projektech Pevnostní opevnění (2002), Krajinky.jpg (2002–2005), Majitelé hradů (2003–2005), Bezúčelná procházka (2004–2008), Hrady a zámky ČR (2004–2005, 2009), kde reaguje na vizuální stereotypy, narušuje hranice tradičního dokumentu a žánru krajiny. Ze souborů byly vydány knihy Lidé Hlučínska 90. let 20. století (1999), Lidé v obrazech (2001), Ohraničení (2002) a Bezúčelná procházka (2010). 

Ocenění: 1999 – Czech Press Photo, 2. cena, kategorie Reportáž 2005 – Frame005, 2. cena 2006 – YPU – finalista evropské ceny 2006 – Sittcomm Award 2006, hlavní cena.

Autorské výstavy (výběr): 2004 – Kladno, Amor fati, Malá galerie České spořitelny. 2004 – Kaunas (Litva), Look at the Future, Muzeum historie komunikací, Kaunas Photo Days (fotografický festival), katalog. 2005 – Lodź, Look at the Future, 4. Mezinárodní fotografický festival, katalog. 2005 – Ostrava, Krajinky.jpg, Galerie Fiducia, katalog. 2006 – Opava, Look at the Future, Kabinet fotografie Domu umění v Opavě. 2006 – Praha, Krajinky.jpg, Galerie VŠUP. 2006 – Hradec Králové, Česká krajina, Galerie FOMA. 2007 – Lodź, Krajinky.jpg, VI. Mezinárodní fotografický festival, Polsko. 2007 – Gdańsk, Look at the Future, Fotografický festival Transfotografia, Polsko. 2007 – Liberec, Krajinky.jpg, Malá galerie. 2007 – Blatná, Look at the Future, zámek, Fotografický festival. 2008 – Brno, Bezúčelná procházka, Galerie Artistů. 2008 – Pardubice, Zátiší, Galerie MK. 2008 – Cheb, Common Land, Galerie 4. 2009 – Vídeň, Common Land, Galerie na Pavlači. 2010 – Praha, Bezúčelná procházka, Galerie Školská 28. 2011 – Ostrava, Bezúčelná procházka, Galerie Aréna. 2012 – Apeldoorn (Holandsko), Look at the Future, International Photo Festival GRID.

Knižní publikace (fotografie): Lidé v obrazech / People in the picture. Fotografie a text Tomáš Pospěch, grafická úprava: Martin Feikus, Dost, Hranice, 2001, 68 s., ISBN 80–902942–2–7. Ohraničení. Momentky z Hranic 1996–2002. (Fotografie Tomáš Pospěch, úvodní text Lucia Lendelová), Grafická úprava: Martin Feikus a Nora Procházková, Dost, Hranice 2002, ISBN 80–902942–4–0. Bezúčelná procházka / An aimless walk. Fotografie Tomáš Pospěch, text Lucia Fišerová, grafická úprava Jakub Wdowka, DOST, Hranice, 2010, ISBN 978–80–903903–9–3

 

T. P. Češství
T. P. Bezúčelná procházka
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové