Domovská stránka > Film > Vzdělávání > Filmový Color Grading

Filmový Color Grading

colorgrading 2

Jak namíchat správné barvy pro výraznější vzhled vašeho filmu nebo videa?

Jak spravit nesprávné vyvážení bílé nebo sjednotit barevně záběry ve vašem filmu?

Jaký smysl má barevné ladění filmu a jak k němu přistupovat? 

Na tyto a na mnoho dalších otázek odpoví odborný seminář zaměřený na barvení filmu a videa.

 

Po základní teoretické rovině dojde i na konkrétní mechanismy barvení videa ve speciálním software DaVinci Resolve, který je uznávanou normou ve filmovém průmyslu.  Software disponuje velmi intuitivním maskováním a následným trackováním, které přináší pro obrazovou korekci nové možnosti. Software je navíc ve své základní verzi dostupný uživatelům po celém světě legálně a zdarma.

 

Dílnu povede pracovník postprodukce a střihač Ondřej Martinec, který má za sebou množství reklamních i filmových zakázek.

sobota 23. března 2019

Impuls Hradec Králové

Tomkova 139/22, 500 03  Hradec Králové

10 - 16h

 
 
Cena 500,- Kč

Uzávěrka přihlášek: 21.03.2019

Maximální počet účastníků 12

 

Lektor
Ondřej Martinec

Pracovník postprodukce dokumentárních filmů


Kontakt na organizátora: Ondřej Krejcar  ,  + 420 773 133 744

 

Náplň semináře:


Teoretická část
-    Digitální video, rozlišení, datový tok, RAW,  barevné vzorkování, barevné prostory
-    Vliv natočeného materiálu, osvětlení a jeho kvalita na postprodukci
-    Barevné korekce
-    Umělecký záměr barvení
-    Oprava chyb vzniklých při natáčení (špatné vyvážení bílé, sjednocení záznamu z více kamer, přeexponování barevného kanálu)

Praktická část
O programu DaVinci Resolve
o    Úvod do programu (instalace, nastavení, ovládací panely)
o    Možnosti programu
o    Ukázka barvení, korekce, sjednocení
o    Masky, filtry, tracking, klíčování
o    Export

Otázky a problémy z praxe

Závazná přihláška

Color Grading

Jméno a příjmení
Adresa
Email
Mobil
Tímto stvrzuji zájem o seminář a uhrazení poplatku předem bezhotovostně na základě výzvy k platbě, kterou obdržím v rámci pozvánky na seminář (cca 5 dní před akcí).
Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez něj není možné přihlášku evidovat, jelikož nemůžeme zpracovat Vaše osobní údaje. Proto Vás žádáme o vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři budou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové