Domovská stránka > Foto > Fotografická konzervatoř > Fotografie absolventů Hradecké foto konzervatoře

Fotografie absolventů Hradecké foto konzervatoře

Hradecká fotografická konzervatoř
Fotografie absolventů
 
foyer kongresového centra České národní banky
Senovážné náměstí 30, Praha 1
 
4. května – 14. září 2012
 
vernisáž ve čtvrtek 3. května v 17 hodin
úvodní slovo doc. MgA. Josef Ptáček
 
Vystavují
Lucie Dvořáková, Martin Hlavica, Jan Kovář , Michal Mareš, Petr Mentberger, Kamila Olševičová, Barbora Pejšková, Tomáš Roček, Libor Samary, Eva Stanovská, Michaela Stejskalová, Karolína Trudičová, Petra Veselková, Tomáš Zedníček 
 
Úvodní slovo z katalogu k výstavě:

Docela důležitou součástí našich životů – zvláště u nás mužů středního věku – jsou vzpomínky. Některé rychle mizí pod náporem nových a nových zážitků. Ty důležité však zůstávají.
Dobře si pamatuji na dobu, kdy hradecký Impuls v osobě Jany Neugebauerové přišel s oslovením, abych se ujal vedení nově vznikající fotografické konzervatoře. Asi 2 roky jsem odmítal. Bylo to z obav, že tento úkol nedokážu zvládnout. Před úkoly však nelze ustupovat. Pochybnosti zůstávaly, ale v naději, že jeden, dva výukové bloky snad nějak zvládnu, jsem nabídku přijal. Nikdy nezapomenu na okamžik začátku první lekce prvního výukového bloku obnovené konzervatoře. Vzájemné seznamování i diskuse o očekávání věcí příštích pomohla formulovat základní podobu kurzu. Přizval jsem ke spolupráci  i prof. Ludvíka Barana. Dlouhá léta jsme pak oba byli „vedoucími lektory“. Teoretické znalosti i dlouholetá pedagogická zkušenost Ludvíka Barana mi byly  inspirací i výzvou. Zdravotní problémy Ludvíka Barana (někdy kolem roku 2005) mě donutily přizvat ke spolupráci Ivo Gila. Ten se  rychle adaptoval a dodnes je členem vedoucího týmu. Občas, od samého začátku, jsme zvali hosty. Vždy špičky v oborech: historie fotografie, dokumentu, teorie fotografie atd. Tak se u nás vystřídala spousta osobností. „Školička“ se pomalu dostávala do povědomí fotografů, kteří se chtějí dozvědět o fotografii něco víc, než jen  základy řemesla.

Hlavním smyslem této instituce je  seznamovat posluchače s celou šíří fotografie a souvislostí s ostatními uměleckými obory. Důraz je kladen na individuální rozvoj osobnosti. Úkoly jsou zaměřeny na samostatnost myšlení i rozhodování.
 
Každý výukový blok má cca pět cyklů a jeden víkendový seminář orientovaný vždy na jeden z typů fotografického žánru (krajina, architektura, kulturní historie a podobně). Podmínkou postupu do dalšího výukového bloku je výstavní soubor. Zhruba 5 až 8 fotografií odpovídajících mentalitě a schopnostem posluchačů. Po třetím výukovém bloku se odevzdává absolventský výstavní soubor. Ten je podmínkou absolutoria spolu s úspěšným složením závěrečné zkoušky. V průběhu kurzu se frekventanti seznamují s klasickou černobílou fotografií i fotografií digitální. Od fotogramu ke složitějším manipulacím. Na každém záleží, co vše si v průběhu školení osvojí. Jsme institucí s řízeným samostudiem.

Považujeme za velkou satisfakci, že zájemců o tyto kurzy neubývá. Z každého běhu Hradecké fotografické konzervatoře několik absolventů pokračuje na vysokých školách. Nejčastěji na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.
 
Vystavené soubory vznikly v letech 2001 až 2010. Hradeckou fotografickou konzervatoř dosud absolvovalo 82 posluchačů.

Josef Ptáček a Ivo Gil  vedoucí lektoři HFK
 
V Praze 11. 3. 2012


 
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové