Domovská stránka > Foto > Fotografická konzervatoř > Hradecká fotografická konzervatoř 2015-2016

Hradecká fotografická konzervatoř 2015-2016

Hradecká fotograficka konzervator logo.png
 
 
Vzdělávací fotografický kurz
Intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků, organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně, převážně ve Středisku amatérské kultury Impuls v Hradci Králové. Podmínkou pro uchazeče je dovršení 18 let při zahájení studia. Ukončené středoškolské vzdělání (vyučení).
 
Studium je koncipováno pro vyspělé fotografy, kteří zvládli fotografickou techniku a černobílý proces při zpracování fotografií ve fotokomoře. Při studiu je povoleno nechat zpracovávat fotografie v  minilabu, a pracovat s photoshopem  s kvalitním tiskovým výstupem.  Pro zpracování některých cvičení je podmínkou, aby každý frekventant měl možnost pracovat ve fotokomoře. Je možné využívat plně vybavenou fotokomoru Střediska amatérské kultury Impuls v Hradci Králové.

 
NIK_5513
 
 
Zahájení výuky v lednu 2015
 
 
Vedoucí lektoři:
 
doc. MgA. Josef Ptáček   profesionální fotograf a pedagog
MgA. Ivo Gil   profesionální fotograf
 
Na výuce se budou podílet další pedagogové a profesionální fotografové.
 
 
Požadavky k přijímacím pohovorům
 
Povinná část:
 
Ukázka fotografií vlastní tvorby. Maximálně do 20 fotografií, rozměru minimálně 13 x 18 cm. Mohou být i ukázky vybrané z několika žánrů.
Znalosti:   Základní technické parametry ve fotografii.
Všeobecný přehled z dění ve  fotografii.
 
Volná část:
 
Na doplnění mohou být výtvarné práce, literární text …
 
Finanční podmínky:
 
Náklady spojené s přípravou a zajištěním studia budou převážně hrazeny z poplatků posluchačů. Přijatí posluchači uhradí účastnický poplatek ve výši  12 000,- Kč před zahájením studia. Při odstoupení ze studia se poplatek nevrací.
 
Poplatek za přijímací pohovory je stanoven na 250,- Kč a posluchači ho uhradí při přijímacím pohovoru.
 
Přihlášku zasílejte nejpozději do 31. října 2014 na adresu:
 
Hradecká fotografická konzervatoř
Impuls Hradec Králové
Pospíšilova 365/9
500 03  Hradec Králové
 
Na základě zaslané přihlášky obdržíte pozvánku k přijímacím pohovorům.
 
Informace:

Tel.: 495 582 621, 773 133 740
 
Rámcové  osnovy
 
1. Úvod
Představení témat všech tří výukových bloků, informace o základních požadavcíchna posluchače.
Podmínky pro postup do dalšího výukového bloku.
Temná komora, fotografická chemie, pozitiv.
 
2. Co je to fotografie
Podmínky vzniku fotografie.
Jednoduchý úvod do základů technických parametrů při fotografii:
clona, hloubka ostrosti, fotoaparát, objektiv, blesky, stativ, filtry.
 
3. Fotografie
Zrcadlo, skutečné zobrazení, aranžovaná, přetvoření skutečnosti.
 
Fotografie
Popisná; emotivní
Inscenovaná; neinscenovaná
Čistá; manipulovaná (montáž, koláž)
Umělecká; komerční

Výrazové prostředky ve fotografii  
Kompozice, tvar, světlo, barva, tonalita, kontrast, rytmus,
obrazy v obraze, opakování motivu. 
 
4.  Hledání motivu
Nápad, myšlenka zobrazení.
Makrofotografie;  Mikrofotografie;  Reprodukce
 
 
5.  Fotografie zátiší
Aranžované objekty, nalezené objekty a seskupení.
Ateliér
 
6. Světlo
Druhy světla, světelné zdroje, odrazné desky, druhy reflektorů, barevná teplota, technika svícení.
 
Portrét ve fotografii
Základy.
Lidská tvář a její řeč, portrét a jeho pojetí, prostředí portrétu a volba kamery osvětlení portrétu.
 
7.  Barva
Úvod do barvy.
Barva ve fotografii, barevná fotografie.
 
8.  Reportážní fotografie:  historie, představitelé,hlavní trendy
 
9.  Dokumentární fotografie:  historie, představitelé,hlavní trendy
 
10.  Krajina
 Úvod do problematiky fotografování krajiny, volba stanoviště a času,  roční období.
 Krajina vnitřní a vnější.
 
11. Skladebné prvky ve fotografii
 
12.  Architektura
Úvod do problematiky fotografování architektury – historie, slohy.
Perspektiva.
Fotografické přístroje – technika fotografování.
Exteriér, interiér.
Světlo přirozené, světlo umělé, osvětlování interiérů, barevné.
Korekce.
Volba stanoviště, volba času, roční období.
 
13.  Reklama
Fotografie v denním tisku, reklamní katalogy, odborné časopisy, umělecké občasníky, bilboardy  atp.
 
14. Fotografické žánry
 
15. Dějiny fotografie
 
16. Výstava absolventských souborů
ve výstavní síni Galerie U přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
 
V učební osnově nejsou uvedena praktická domácí cvičení, která jsou součástí výuky. Cvičení jsou zadávána postupně na jednotlivých setkáních, průběžně konzultována a hodnocena.

   
Hradecká fotografická konzervatoř slovy absolventů
…„V jistém smyslu slova by tato škola mohla být označována za „rozvojovou“, protože naši pedagogové se snažili dovést nás k uvědomění si vlastní osobnosti a jejímu rozvoji nejen ve vztahu k fotografii, ale vůbec ke světu, který nás obklopuje, který je objektem našeho fotografického zkoumání, který je zobrazován našima očima, nezaměnitelnýma s očima někoho jiného, očima, které jsou propojeny nejen s prstem na spoušti, ale hlavně s naším srdcem (tady jsem si dovolila parafrázovat A. Bressona), které, přestože a protože je jen a jen naše, je zároveň domečkem pro celý svět, odemykatelným pouze zevnitř. „…          -jb-
 
 
Toho co jsem dostala na HFK je mnoho, tak ani nevím čím začít. Dostala jsem především šanci studovat něco co mě baví.
Zkušenost z této školy je k nezaplacení. Studium nikdy není snadné, ale tady jsem z něho měla radost.
Baví mě forma jakou se zde vyučuje, diskuze nad fotografiemi, je přesně to, co mi vyhovuje.
Z těchto debat jsem si odnesla asi nejvíc, přesně to jsem potřebovala. Po první hodině jsem si zhodnotila situaci, že je to forma jako „ Terapie fotografií“. Myslím si to vlastně dodnes. Tahle škola funguje jako malá terapeutická skupina. Studenti jsou v ní konfrontováni se svými spolužáky, učiteli i sami se sebou, s vlastní pohledem, názorem, názorem druhých, vlastní tvorbou, cizí tvorbou...každý má šanci získat velmi mnoho, ale taky něco dát. Vnímala jsem to jako možnost překonávat sama sebe. Dalo mi to vlastně i víc, než jen znalosti o fotografii a focení. Je to šance jak pracovat sám na sobě ve všech směrech.
Za co jsem vděčná je trpělivost s jakou jste se nám věnovali. Učit je umění, jsem ráda že jsem tady ztratila iluzi, že naše školství je v háji a zjistila, že : „ Dobrý učitel, ještě žije“...
Naučili jste mě, jak se na fotografii dívat jinak a nejen na fotografii i na věci kolem sebe. Donutili jste mě víc přemýšlet.  Myšlení bolí, ale stojí to za to. Přemýšlet o vztazích, o smyslu věcí, hledat, učit se mít vlastní názor a ten podložit argumenty. Dávat si věci do souvislostí, pátrat po dalších informacích. Najít si v tom zábavu. Nikdy jsem se neuměla dobře učit, tady jsem získala dobrý návod jak na to.
Tahle škola mi dala výborný základ na kterém se dá stavět.
Další iluzi, kterou jsem opustila je, že fotografie je nalinkovaný obor s pevnými pravidly. Ukázali jste mi, že pravidla je důležité znát, čím lépe je znám, tím lépe vím, jak je porušit. Pak to začíná teprve být legrace. Ukázali jste mi tak, že fotografie může být bez hranic. To je velký pocit svobody.
Nemůžu říct, že teď už mám ve všem jasno, ale vím, že jsem na dobré cestě a že tenhle kus cesty v životě jsem šla správným směrem.
  -ld-
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové