Domovská stránka > Foto > Výstavní činnost > Hradecká fotografická konzervatoř

Hradecká fotografická konzervatoř

 

V roce 1963 byla pod Krajským osvětovým střediskem (KOS) Hradec Králové založena Východočeská lidová konzervatoř. U jejího zrodu stál hlavně doc. Ján Šmok, fotograf, pedagog a teoretik fotografie, který také zpracoval osnovy lidové konzervatoře.HFK1

Počátkem sedmdesátých let vypracoval doc. Ján Šmok nový výchovný a učební plán pro fotoamatéry, který zahrnoval 3 stupně vzdělávání, od „základního“ vzdělání, přes „lidovou konzervatoř“, která fungovala při Krajském kulturním středisku Hradec Králové, až po nejvyšší stupeň vzdělávání, který měl odpovídat vysokoškolské úrovni v intencích amatérské fotografie. Tato nejvyšší amatérské fotografické vzdělání začalo fungovat v roce 1971 v Brně po založení Institutu výtvarné fotografie z iniciativy prof. K. O. Hrubého. Osnovy prof. Jána Šmoka byly využity nejen v Hradci Králové, ale i při vzniku dalších lidových konzervatoří v Praze, Ústí n. L. a Ostravě, které byly zřizovány krajskými kulturními středisky.

Nástupnickou organizací Krajského kulturního střediska Hradec Králové se stalo Středisko amatérské kultury Impuls. Impuls navázal na úspěšné studijní programy prof. Jána Šmoka pro fotografy amatéry a v roce 1991 byl otevřen 1. běh Hradecké fotografické konzervatoře (HFK). Délka studia byla stanovena na 18 měsíců. Přednášejícími byli např. prof. Ján Šmok, MgA. Pavel Štecha, prof. Miroslav Vojtěchovský, prof., Mgr. Pavel Dias, prof. prof., Mgr. Rudolf Adler, PhDr. Daniela Mrázková a další.

V roce 1993 byl otevřen 2. běh HFK, kdy k přednášejícím přibyli např. MgA. Jaroslav Bárta, Pavel Scheufler, Jaroslav Rajzík a další. První dva běhy HFK ukončilo 40 posluchačů.

Na podzim roku 2000 se SAK Impuls rozhodl po několikaleté odmlce Hradeckou fotografickou konzervatoř obnovit a tak v lednu 2001 byl zahájen 3. běh HFK pod vedením prof. Mgr. PhDr. Ludvíka Barana DrSc. a doc. MgA. Josefa Ptáčka.HFK2

HFK byl roku 2001 fotografický vzdělávací kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků (doba trvání 20 měsíců), organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně, převážně v prostorách Střediska amatérské kultury Impuls v Hradci Králové. Podmínkou pro uchazeče je dovršení 18 let při zahájení studia. Ukončené středoškolské vzdělání (vyučení).hfk3.jpg

Studium je koncipováno pro vyspělé fotografy, kteří zvládli fotografickou techniku a černobílý proces při zpracování fotografií ve fotokomoře.

V roce 2005 se po prof. Ludvíku Baranovi stal, vedle doc. J. Ptáčka, vedoucím lektorem  HFK MgA. Ivo Gil.

Od roku 2001 do roku 2012 ukončilo studium celkem 96 posluchačů.

V roce 2000 je fotografie zařazena do tzv. volné živnosti, to znamená, že Hradecká fotografická konzervatoř pozbyla akreditace Ministerstva školství a tělovýchovy. Na kvalitu výuky však tento fakt nemá žádný vliv.

9. běh HFK, který začalo v roce 2013 navštěvovat 23 posluchačů, končí absolventskou výstavou, jež máte možnost zhlédnout v Galerii U přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové od 29. 11. do 31. 12. 2014. Svými fotografickými soubory se představuje 13 čerstvých absolventů.

 Vystavují:

Alice Bardoňová, Praha; Věra Bucková, Mladá Boleslav; Edita Fadrhoncová, Pardubice; Jiří Fejfar, Liberec; Jaroslav Jirman, Trutnov; Tomáš Křivka, Hradec Králové; Lenka Nespěšná, Borová; Jiří Papoušek, Pardubice;  Michaela Poláčková, Praha; Zuzana Průchová, Hradec Králové;  Eliška Rafajová, Třebotov;  Kateřina Šušlíková, Mohelnice a Kateřina Vojtová, Praha.HFK SPOLEČNÁ FOTKA

Pozvánka:

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové