Domovská stránka > Film > Filmové soutěže > Jubilejní Rychnovská 8 se otevřela tvůrcům

Jubilejní Rychnovská 8 se otevřela tvůrcům

R8 logo
LX. Rychnovská osmička – Rychnov nad Kněžnou 2018
Soutěž neprofesionálních filmů a filmů studentů filmových škol s mezinárodní účastí
Česká republika, Rychnov nad Kněžnou, kinosál Společenského centra, 14.-16. září 2018
Pořádá Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video, z.s. a Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit;
ve spolupráci s Kulturou s.r.o. Rychnov n. Kn.


FINANČNÍ PODPORA
Ministerstvo kultury ČR
Královéhradecký kraj
Město Rychnov nad Kněžnou

ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěž je určena pro autory všech věkových kategorií. Zúčastnit se mohou filmoví amatéři, autoři neprofesionálních a nezávislých filmů; samostatně soutěží snímky studentů všech stupňů odborných filmových škol.

Do soutěžní kolekce postupují snímky vybrané předvýběrovou komisí. Přímý postup do soutěže mají zajištěny filmy doporučené porotami vybraných juniorských soutěží. Pořadatel si vyhrazuje právo v předvýběru vyřadit ze soutěže snímky, které:
 • nesplňují technické podmínky účasti
 • byly přihlášeny do soutěže v minulých ročnících
 • jsou primárně určeny ke komerčním účelům
 • porušují svým obsahem zákony ČR
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
 • reportáž a publicistika
 • dokument
 • hraný filmy
 • animovaná tvorba
 • videoklip a experimentální tvorba
 • snímky studentů filmových škol
HODNOCENÍ
Soutěžní kolekci bude hodnotit odborná porota jmenovaná pořadatelem. Na návrh poroty pořadatel soutěže udělí:
 • Hlavní cenu soutěže
 • 1. - 3. cenu v jednotlivých kategoriích
 • Cenu VčVSAFV pro autora do 26 let
Rychnovská krajka 2018 náleží:
 • autorovi snímku oceněného Hlavní cenou
 • autorům snímků oceněných na 1. místě v každé kategorii
Cenu mladého diváka získá snímek s největším počtem hlasů udělených žáky a studenty při veřejné projekci.

Kromě toho budou uděleny zvláštní ceny věnované pořadateli a sponzory soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně ji přesunout do jiné kategorie dle doporučení poroty.
Věcné ceny se nepřítomným autorům oceněných snímků nezasílají. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch dalšího ročníku.

ORGANIZACE SOUTĚŽE
R8 se uskuteční v kinosále Společenského centra (ul. Panská 1492). Po skončení projekce soutěžních snímků bude následovat rozborový seminář pod vedením poroty.
Součástí soutěže jsou doprovodné kulturní a společenské akce.
Stravování je zajištěno poblíž místa konání, drobné občerstvení v kavárně vedle kina.
Pro autory soutěžních snímků bude zajištěno ubytování hotelového typu nebo v místních internátech.
Na webových stránkách www.filmdat.cz/souteze.php?detail=693 najdete od 30. 8. 2018 seznam přijatých a nepřijatých filmů a časový program vlastní soutěže se zařazením filmů do projekčních bloků.

EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Náklady na uspořádání soutěže budou hrazeny převážně z dotačních programů a darů sponzorů. Autoři se budou podílet na hrazení nákladů soutěže účastnickým poplatkem ve výši 100 Kč za každý zaslaný film - týká se i filmů přihlašovaných přes portál Filmdat. Poplatek lze uhradit na č.ú. 2300912684/2010; variabilní symbol 782018 (do zprávy uveďte své jméno), nebo vložit hotovost do obálky k nosiči. Pro platbu ze zahraničí platí: IBAN CZ1420100000002300912684; SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX. Účastnický poplatek je podmínkou k zařazení filmů do předvýběru. Zahraniční účastníci mohou po předchozí dohodě uhradit poplatek až při soutěži.

Jeden z autorů snímku zařazeného do soutěžní kolekce bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži (netýká se zahraničních účastníků, vyjma Slovenské republiky). Dalším hostům se rezervují noclehy – po zaslání závazné přihlášky.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přihlásit snímek do soutěže je možno elektronicky, nebo fyzicky poštou.

Datové soubory společně s elektronickou verzí přihlášky filmu zasílejte prostřednictvím datové služby (např. přes www.uschovna.cz; nebo odkaz na https://drive.google.com) na e-mail vsaf@post.cz . Akceptované formáty: MPG2, MP4, MOV, AVI, m2t; kodeky: MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD; s minimálním rozlišením 720 x 576 (SD). Odkazy na servery YouTube, Stream apod. nebudou akceptovány! Elektronický soubor musí být označen jménem autora a názvem filmu.
Autoři, kteří již mají registrován svůj film v databázi www.filmdat.cz, jej vloží prostřednictvím přihlašovacího dialogu do soutěže Rychnovská osmička 2018. Tím nejsou zbaveni povinnosti zaslat odkaz na datové úložiště.

Na fyzických nosičích se přijímají do soutěže videoformáty na DVD (standard DVD-VIDEO) a na nosiči Blu-Ray (formát BD VIDEO). Dále pak počítačové formáty na DVD nebo USB flash disku. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora a společně s vytištěnou přihláškou odeslat na adresu uvedenou níže.

Všechny filmy musí být v barevné normě PAL, s doporučenou snímkovou frekvencí 25 fps. Před začátkem filmu a po jeho skončení musí být nahráno alespoň 5 vteřin černého (PAL) signálu. Na nosiči nesmí být žádný další záznam. Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

Prosíme autory, aby k zaslaným snímkům připojili do průvodního listu krátkou anotaci. Nosiče nepřítomných autorů se nevracejí a zůstávají v archivu pořadatele.

KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Uzávěrka příjmu filmů do soutěže:                        3. srpna 2018
Oznámení o přijetí/nepřijetí filmů do soutěže:        30. srpna 2018
Upřesnění přihlášek na ubytování nejpozději do:     6. září 2018
Slavnostní zahájení soutěže:                               14. září 2018  ve 14,30
Vyhlášení výsledků:                                           16. září 2018  ve 12,00

KORESPONDENCE
Soutěžní snímky na nosičích s vytištěnou přihláškou a poplatkem 100 Kč zasílejte v obálce s označením "R8" na adresu:

IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové

Datové soubory s elektronickou verzí přihlášky zasílejte přes internetové úložiště na e-mail: vsaf@post.cz .

Přihláška snímku do soutěže a k ubytování je ke stažení na www.fimdat.cz/souteze.php?detail=693

Autor zasláním svého filmu do soutěže dává souhlas:
 • se zpracováváním a uchováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, a to výhradně pro potřeby pořadatele
 • se zařazením svého snímku do veřejné projekce pro žáky rychnovských škol
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové