Domovská stránka > Ostatní aktivity > Tanec > Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - vyhlášení

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - vyhlášení

Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla, čtvrtek 31. března 2011, uzávěrka přihlášek 5. března 2011
gregarova@vsvd.cz

ÚČAST NA PŘEHLÍDCE

Přehlídky se mohou zúčastnit dětské skupiny (děti ve věku základní školní docházky) z celé ČR, které rozvíjejí formy scénického tance. Skupina se může přihlásit do kterékoliv postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech. Doporučuje se účast na postupové přehlídce v kraji působení skupiny. Dětské skupiny předškolního věku se mohou podle možností organizátora zúčastnit postupové přehlídky bez nároku na postup do celostátní přehlídky.

Přehlídky nejsou určeny předtančením společenského tance ani dětským folklorním a parketovým tanečním kompozicím. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

POSLÁNÍ PŘEHLÍDEK

 • podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních skupin kvalitní využívání volného času dětí, a tím omezit četnost problémových skupin dětí,
 • prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů vést děti k aktivní tvůrčí činnosti,
 • podpořit rozvoj estetické pohybové a taneční výchovy dětí v jednotlivých krajích ČR,
 • přispět k řešení odborných a výchovných otázek spojených s výchovou mladého tanečního interpreta,
 • monitorovat úroveň pohybové a taneční výchovy dětí v jednotlivých krajích ČR,
 • monitorovat odbornou úroveň pedagogů a vedoucích zájmových skupin v jednotlivých krajích a na základě toho připravovat další vzdělávání pedagogů a vedoucích.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 • Maximální počet choreografií od jednoho choreografa: 3 (doporučeno)
 • Maximální počet účinkujících v jedné skladbě: 17 (doporučeno tak, aby skladby postupující do celostátního kola nepřesáhly počet členů 20, včetně vedoucího a pedagogického doprovodu - pro krajské kolo není závazné)
 • Délka choreografie: do 8 minut, výjimku z časového limitu lze povolit pouze v odůvodněných případech (zpravidla u několikadílných skladeb) na základě předchozí písemné žádosti
 • Zvukový záznam na CD nosiči (nikoliv ve formátu mp3), zřetelně označeném názvem choreografie a názvem a adresou skupiny.
 • Podrobné informace včetně finančních podmínek účasti a harmonogram přehlídky Vám včas zašleme na základě přihlášky.
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové