Kurz olejotisku

  

  
Praktický víkendový seminář Olejotisk1a
10. - 11. října 2014
 
Lektor:   
Místo konání: Impuls Hradec Králové
Poplatek:1 200,- Kč (lektorné a pomůcky)
Termín přihlášek: do 5. 10. 2014
Začátek kurzu: pátek 10. 10. 2014 od 16.00 hodin
 
Informace: Jana Neugebauerová
IMPULS Hradec Králové
Pospíšilova 365; 500 03 Hradec Králové  
tel.: 773 133 740
e-mail: foto@impulshk.cz  
  
Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí staré fotografické techniky. Absolvent bude seznámen s teorií techniky a její zapracování do praktického procesu.
Následně bude probíhat navazující kurz bromolejového tisku (termín bude včas oznámen).  
   
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Bude individuálně přizpůsoben schnutí a praní jednotlivých materiálů.
 
Pátek 10. 10. 2014  16.00 - 21.00 hodin  
  
2.1   Úprava konverze pozitiv- negativ
2.2   Tisk negativu na folii
2.3   Pouční o bezpečnosti práce s chemii a UV zářením  
 
3.1   Příprava a zrání želatiny
3.2   Polev papíru
3.3   Sušení papírů
 
Sobota 11. 10. 2014  8.30 - 20.00 hodin  
    
4.1  Adjustace negativu
4.2  Zcitlivění želatinových papírů  
   
5.1 Kopírovací rám adjustace papíru a negativu
5.2 Vyvolání
5.3 Vypracování matrice
5.4 Nanášení barvy  
   
6.1 Vyčištění obrazu
6.2 Retuš
6.3 Ošetření a vyčištění pomůcek  

7.1 Ukončení dílny
7.2 Vyhodnocení   
7.3 Rozbor nezdarů a úskalí  
   
olejotisk2aPotřeby a pomůcky
Budete potřebovat vlastní vekofomátový negativ, nebo digitální fotografii převedenou do negativu ve formátu JPEG s nízkou kompresí. Pokud nemáte dostatek zkušeností, přineste soubor na nosiči převedený i nepřevedený do negativu. Motiv volte s ohledem na použitou techniku. Lze doporučit portrét, akt, krajinu nebo zátiší. Materiál na vlastní práci je zajištěn a je zahrnut v ceně semináe.
 
OLEJOTISK
 
Olejový tisk fotografických tisků ještě společně s gumotiskem, bromolejotiskem, uhlotiskem a carbrem. Název procesu je odvozen od toho, že barvení obrazu se provádí mastnou tiskařskou černí nebo olejovou barvou. Vynalezl jej G. E. H. Rawlins v roce 1904. Je založen na vlastnostech chromované želatiny. Využívá citlivosti dvojchromanových solí ke světlu a utvrzování želatiny produkty fotolytického rozkladu těchto solí. Základem pro tuto techniku je olejotiskový papír se silnou vrstvou želatiny. Papír se musí učinit citlivýmsensibilizační lázní potíráním papíru roztokem dvojchromanu draselného nebo amonného, po ploše želatinového papíru. Pak se papír usuší a v temné komoře se společně s negativem vloží do kopírovacího rámu a kopíruje se na denním světle nebo v umělém UV zářením. Po nakopírování se vypere ve studené vodě, aby se odstranily soli dvojchromanu, po uschnutí následuje nabobtnání matrice v teplé vodě. Následuje odstranění přebytečné vody a nastává vlastní „vyvolávání obrazu“ mastnou tiskařskou barvou, která se nanáší lehkými pohyby speciálním šikmo seříznutým štětcem. Vyvýšená místa želatinového reliéfu barvu odpuzují, vyhloubená místa přijímají.
V dobách olejotisku a bromolejotisku vyvrcholil secesní piktorialismus a fotografický impresionismus. 
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové