Domovská stránka > Film > Filmové soutěže > Náchodská Prima sezóna 2015

Náchodská Prima sezóna 2015

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA – NÁCHOD 11. AŽ 17. KVĚTNA 2015

Informace a propozice k 9. ročníku SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH FILMŮ
NPS logo.png

Soutěž je určena převážně studentům středních škol ve věku od 15 do 21 let, případně starším pokud jsou studenty SŠ a VOŠ. Do soutěže mohou zaslat snímky i žáci vyšších ročníků základních škol. Filmy, kompletně vyplněné průvodní listy ke každému snímku a přihlášku na ubytování zašlete do 31. 3. 2015. Soutěž bude jednodenní nebo  dvoudenní, což bude upřesněno podle počtu doručených přihlášek a počtu vybraných filmů do soutěže. Zařazení filmů do soutěže sdělíme autorům a na adresu školy do 23. dubna 2015.

KATEGORIE : 1. Hraný film , 2. Dokument a reportáž , 3. Animovaný film , 4. Experimentální film a videoklip.

Doporučená délka filmu je do 20 minut.
 


HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH SNÍMKŮ
Odborná porota navrhne pořadateli soutěže ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny vypsané
pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota navrhuje udělení cen ve stejné hodnotě nejlepším snímkům, rovněž může některou z cen neudělit či rozdělit. Při velkém počtu přihlášených filmů předvýběrová porota vybere soutěžní kolekci a podle celkové úrovně a časových možností další snímky pro rozborový seminář.

ROZBOROVÝ SEMINÁŘ
Rozborový seminář pro účastníky soutěže se uskuteční po skončení každého bloku soutěžní projekce, povedou ho filmoví odborníci, členové poroty. Při semináři se budou hodnotit jednotlivé soutěžní snímky a na závěr další snímky doporučené porotou do semináře, pokud bude jejich autor na soutěži přítomen.

NPS 2014 foto
Technické podmínky – technická specifikace filmů
Do soutěže se přijímají filmy na DVD-VIDEO disk, BLU-RAY disk a datový videosoubor.
 
Snímek můžete zaslat na nosiči poštou nebo elektronicky přes úschovnu nebo prostřednictvím FTP na adresu Impulsu, do předmětu zprávy uveďte:
„NPS 2015 soutěžní film“. Na stejné adrese na požádání obdržíte přístup na soutěžní FTP.

Pro DVD-VIDEO, BLU-RAY a datový video soubor platí:
Záznam musí být ve standardu DVD-VIDEO (struktura VIDEO TS/VOB) či Blu-ray videodisk (struktura BDMV/STREAM)
kompatibilní se stolními přehrávači, nebo v datovém videosouboru (SD, HD, v kodeku MPEG-2 nebo MPEG-4, v kontejneru
mpg, m2t, m2ts, ts, wmv, mov, avi). Záznam musí být nahrán v normě PAL (frekvence 25,25p/50i, 50p, 24p). Před vlastním
filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů). Na disku
nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních rekordérů a žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:
a) přesný, nezkrácený název filmu
b) systém (DVD, Blu-ray)
c) přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu)
d) časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu)
e) jméno a úplná adresa autora, škola, případně příslušnost k filmovému klubu či svazu.
Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.filmdat.cz
Na samotném nosiči musí být tučně uvedeny tyto údaje:
a) přesný a nezkrácený název filmu a délka
b) jméno autora, škola a adresa

Elektronický soubor musí být označen jménem autora a názvem filmu.
 
Ke každému soutěžnímu filmu přiložte kompletně vyplněný PRŮVODNÍ LIST

Přihláška do NPS a na ubytování

Soutěžní snímky, průvodní listy a přihláškyv tištěné podobě můžete zasílat na adresu:
Náchodská Prima sezóna , o. p. s.
Masarykovo náměstí 1,
547 01 Náchod.
 
 
Studentskou filmovou soutěž Náchodské Prima sezóny organizačně zajišťují: IMPULS Hradec Králové

Organizátoři budou potěšeni, zúčastní-li se autoři celé přehlídky, případně celého festivalu, který se uskuteční
od 11. do 17. května 2015 v Náchodě.
 
Oficiální stránky celého festivalu www.primasezona.cz
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové