Domovská stránka > Výtvarno > OTEVŘENÁ VÝZVA - DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2018

OTEVŘENÁ VÝZVA - DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2018

 

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce z oblasti výtvarného umění pro účast v 6. ročníku výtvarného festivalu Den otevřených ateliérů(DOA). Letošní akce se uskuteční v sobotu 16. června 2018 v době od 10-18 hod. Pro nadcházející ročník opět vyzýváme výtvarníky, sochaře, řezbáře, ale i designéry, architekty a další výtvarné subjekty, které působí na území Královéhradeckého kraje, aby na jeden červnový den otevřeli veřejnosti své ateliéry, dílny, tvůrčí prostor nebo se prezentovali svými díly. Přihlašovací formulář k účasti je k dispozici na webových stránkách Impuls HK. Přihlášku je možné vyplnit do 4. května 2018.

Do DOA se může přihlásit subjekt, který

 • vytváří autorská díla
 • výtvarná díla vystavuje
 • organizuje výtvarné workshopy, vzdělávací pořady apod.
 • působí v Královéhradeckém kraji (zájemce z jiných krajů budeme posuzovat individuálně)
 • otevře v sobotu 16. června v době od 10-18 hod. svůj ateliér, dílnu či tvůrčí prostor zdarma

Zapojeným subjektům zajišťujeme 

 • uvedení v programovém katalogu a na webových stránkách a FB Impuls HK
 • tiskový servis
 • koordinaci akce
 • propagační video reportáž

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Uzávěrka přihlášek je 9. dubna 2018.
 • Přihlásit se mohou i výtvarné subjekty bez vlastního prostoru, dle zájmu bychom zprostředkovali společný prezentační prostor.
 • Účast v DOA je dobrovolná a zdarma a každý účastník si je vědom rizik, která souvisí s umožněním vstupu veřejnosti do svých prostor.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: vytvarno@impulshk.cz.

Těšíme se na spolupráci i v letošním roce.

Den otevřených ateliérů 2018 - přihláška
 *
 *
 *
 *
Obor tvorby
Mám k dispozici vlastní prostor, ateliér, dílnu
Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez něj není možné přihlášku evidovat, jelikož nemůžeme zpracovat Vaše osobní údaje. Proto Vás žádáme o vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři budou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů. *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové