Pionýrský den

Středisko amatérské kultury IMPULS ve spolupráci
s Volným sdružením východočeských fotografů Hradec Králové
připravuje dvoudenní fotografickou dílnu s názvem
 
PIONÝRSKÝ DEN
 
26. – 27. října 2012
 
Pionýrský den
 
Dílna je určena zájemcům, kteří neznají, ale chtějí poznat, jak prakticky pracovat s klasickým černobílým fotografickým procesem.
Na fotografické dílně se seznámí se vznikem obrazu a zpracování obrazu na principu použití stříbra.
 
Setkání je rozděleno na několik částí.
 
V první části se účastníci seznámí s principem vzniku fotografického obrazu. Je připravena exkurze do závodu na výrobu černobílých fotografických materiálů FOMA Bohemia spol. s.r.o. Hradec Králové. Cílem je seznámit se se vznikem latentního obrazu a jeho zviditelnění pomocí chemických roztoků.
 
Druhá část je zaměřena na praktickou práci s černobílým materiálem. Budou sestaveny autorské dvojice, které dostanou fotoaparát PIONÝR a jeden svitkový film. Dvojici tvoří jeden autor pracující klasickým procesem a jeden autor, který se s černobílou fotografií seznamuje (ryzí digitalista). Dvojice bude mít za úkol negativ vyfotografovat tak, aby vznikla malá ucelená výstavní kolekce. Negativ bude následně dvojicí vyvolán a ve fotokomoře zhotoveny výstavní fotografie.Cílem této části je  práce s klasickým fotoaparátem a následná praktická práce s černobílým materiálem.
 
Třetí část je zaměřena na prezentaci výstavních kolekcí. Na závěr dílny proběhne slavnostní vernisáž výstavy vzniklých fotografií. Očekáváme příjezd slavnostní delegace, která výstavu zahájí slavnostním přestřižením  pásky. Proto je vyžadováno slavnostní oblečení odpovídající důstojnosti akce.Tato část setkání je zaměřena na práci se zhotovenými fotografiemi. Cílem je naučit se fotografie prezentovat na veřejnosti. Kvalitní a dobrou adjustací  vytvořit kolekci pro výstavu. Dvojice se musí dohodnout na způsobu a formě společné prezentace. Kolekce v krátkém časovém úseku vytvořit a vystavit.Samotná výstava proběhne v duchu pionýrských objevů.
 
Ubytování je zajištěno v Hradci Králové cca 300,- Kč za noc.
Stravování si každý účastník zajišťuje sám.
Fotografický přístroj a fotomateriál bude předán na místě.
Účastníci se rozdělí o náklady spojené s přípravou výstavy.
Po ukončení dílny bude možno fotografický přístroj PIONÝR odkoupit.
 
Na fotografickou dílnu jsou zváni všichni autoři, kteří se klasickou fotografií ještě nepracovali.
Charakter dílny je omezen na počet deseti účastníků.
Návštěva výrobního závodu FOMA je zajištěna na 26. října 2012.
 
Bližší informace obdržíte na základě přihlášky.
 
Zájemci se mohou nahlásit do 22. října na adrese:
IMPULS, Pospíšilova 365/9
500 03 HRADEC  KRÁLOVÉ
Tel.: 495 582 621, mobil: 773 133 740
 
 
Program dílny:
 
Pátek
 
 09.00   sraz účastníků před závodem FOMA spol. s.r. o. Hradec Králové
exkurze úvod do fotografické dílny
13.00    sraz účastníku  v SAK IMPULS Hradec Králové  - organizační záležitosti
sestavení autorských dvojic,  převzetí fotoaparátu
13.30    volné fotografování
17.00    práce ve fotokomoře,    vyvolání negativů,  hotovení fotografií
            diskuze nad donesenými fotografiemi účastníků
            volná diskuze
 
 
Sobota
08.00    práce ve fotokomoře
12.00    adjustace fotografií
 Příprava a instalace výstavy
14.00    slavnostní vernisáž
15.00    ukončení dílny,  vyhodnocení , odjezd domů
 
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové