Domovská stránka > Ostatní aktivity > Sborový zpěv > Postupová přehlídka dětských školních a středoškolských sborů 2012

Postupová přehlídka dětských školních a středoškolských sborů 2012

Postupová přehlídka školních dětských a středoškolských pěveckých sborů
Hradec Králové, Filharmonie, 26. března 2012

Pořádá Středisko amatérské kultury Impuls za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury a Magistrátu města Hradec Králové


Oznámení účasti do 31. ledna 2012, uzávěrka přihlášek  10. března 2012.
Přihlášky zasílejte prosím elektronicky na adresu divadlo@impulshk.cz
Podrobné informace a harmonogram přehlídky vám včas zašleme na základě přihlášky.

Přihláška dětské školní sbory
Přihláška středoškolské sbory


22. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
25.–27. května 2012, Uničov

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti.
Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze dvou kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie - sbory z jedné ZŠ nebo z jednoho gymnázia:
A - složené z dětí do 5. třídy včetně
B - složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia

II. kategorie - sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební
výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:
A - složené z dětí do 5. třídy včetně
B - složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia

Celkově se mohou přehlídky zúčastnit děti do 15 let včetně, tj. děti, které se narodily po 25. květnu 1996. U kategorie A s možností 25 % žáků 6. třídy a u kategorie B s možností 25 % stálých členů sboru narozených po 25. květnu 1994. Dodržení stanovených věkových kritérií je závazné pro všechny členy sboru.

Pro sbory všech kategorií platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská), která musí být provedena a cappella buď jako jednohlas, nebo v libovolné vícehlasé úpravě bez doprovodu. Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut zpívaného času.

Propozice celostátní přehlídky


4. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ OPAVA CANTAT 2012
15.–18. listopadu 2012, Opava

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech by měla být Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty. Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.
     
II. PODMÍNKY ÚČASTI
Do postupových přehlídek se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:
I. kategorie - soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory
II. kategorie - nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby
Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

I. kategorie, sbory smíšené:
Do soutěžní kategorie smíšených sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů, v nichž je nejméně 15 % chlapců. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Ostatní skladby mohou být doplněny originálním doprovodem maximálně tří akustických či bicích nástrojů.
Povinná skladba: Jiří Pospíšil – Maturitní rondo (vydal NIPOS 2011)

I. kategorie, sbory dívčí a mužské:
Do soutěžní kategorie dívčích a mužských sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 12–45 studentů. V rámci postupových přehlídek musí být 90 % členů sboru současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia) a 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času, v němž je třeba provést povinnou skladbu. Ostatní skladby mohou být doplněny originálním doprovodem maximálně tří akustických či bicích nástrojů.
Povinná skladba pro dívčí sbory: Jiří Pospíšil - I dyž žádné pole nemám (vydal NIPOS 2011)
Povinná skladba pro mužské sbory: Jiří Pospíšil - I dyž žádné pole nemám (vydal NIPOS 2011)

II. kategorie:
Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci.. Vokální tělesa postupují na celostátní přehlídku na základě rozhodnutí poroty, která preferuje hudebně kvalitní a zajímavý program. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času , v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně, ale bylo by vhodné, aby byly vybrány z rozličných epoch a stylů (např. staří mistři, romantismus, soudobá hudba, lidová píseň apod.).
Povinná část programu:
a)   Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.
b)    Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

Propozice celostátní přehlídky
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové