Domovská stránka > Ostatní aktivity > Sborový zpěv > Postupová přehlídka školních dětských a středoškolských sborů 2013

Postupová přehlídka školních dětských a středoškolských sborů 2013

Pořádá Středisko amatérské kultury Impuls za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury a Magistrátu města Hradec Králové
 
Postupová přehlídka školních dětských a středoškolských pěveckých sborů
Hradec Králové, Filharmonie, 26. dubna 2013
 
Oznámení účasti do 28. února 2013, uzávěrka přihlášek 29. března 2013
prosíme elektronicky na adresu divadlo@impulshk.cz
Po­drobné informace a harmonogram přehlídky vám včas zašleme na základě přihláš­ky
 
 
 
Postupové přehlídky pěveckých sborů foto
 
23. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
24. – 26. května 2013, Uničov
 
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti.
Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.
 
II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze dvou kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:
 
I. kategorie - sbory z jedné ZŠ nebo z jednoho gymnázia:
A - složené z dětí do 5. třídy včetně
B - složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia
 
II. kategorie - sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební
výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:
A - složené z dětí do 5. třídy včetně
B - složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia
 
Celkově se mohou přehlídky zúčastnit děti do 15 let včetně , tj. děti, které se narodily po 25. květnu 1996. U kategorie A s možností 25 % žáků 6. třídy a u kategorie B s možností 25 % stálých členů sboru narozených po 25. květnu 1994. Dodržení stanovených věkových kritérií je závazné pro všechny členy sboru.
 
Pro sbory všech kategorií platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská), která musí být provedena a cappella buď jako jednohlas, nebo v libovolné vícehlasé úpravě bez doprovodu. Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut zpívaného času .
 
 
Postupové přehlídky pěveckých sborů foto 2 
 
5. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2013
14. – 17. listopadu 2013, Opava
 
I. Charakteristika a poslání přehlídky
Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech by měla být Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty. Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.
                        
II. Podmínky účasti
Do postupových přehlídek se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:
I. kategorie - soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory
II. kategorie - nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby
Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.
 
I. kategorie, sbory smíšené:
Do soutěžní kategorie smíšených sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů, v nichž je nejméně 15 % chlapců. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Ostatní skladby mohou být doplněny originálním doprovodem maximálně tří akustických či bicích nástrojů. Pokud se sbor zúčastnil Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů v minulém roce, nastuduje nový program. Nemá-li dostatek nového repertoáru, může využít jednu skladbu z loňského programu. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinné skladby: lidová píseň, arr. Jan Bernátek – Všeci ludia povedajú (Tři skladby pro smíšený sbor), vydal NIPOS 2012
 
I. kategorie, sbory dívčí a mužské:
Do soutěžní kategorie dívčích a mužských sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 12–45 studentů. V rámci postupových přehlídek musí být 90 % členů sboru současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia) a 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v němž je třeba provést povinnou skladbu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně, může využít doprovodu až tří akustických či bicích nástrojů. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná skladby pro dívčí sbory: Jan Bernátek – Fujarečka (Čtyři sbory na motivy lidových písní pro ženský (dívčí) sbor a cappella), vydal NIPOS 2012
Povinná skladba pro mužské sbory: lidová, arr. Jan Bernátek – Nepi, Jano, nepi vodu (Dvě lidové písně pro mužský sbor a cappella), vydal NIPOS 2012
 
II. kategorie:
Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Vokální tělesa postupují na celostátní přehlídku na základě rozhodnutí poroty, která preferuje hudebně kvalitní a zajímavý program. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně, ale bylo by vhodné, aby byly vybrány z rozličných epoch a stylů (např. staří mistři, romantismus, soudobá hudba, lidová píseň apod.). Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná část programu:
a)  Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.
b) Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.
 
 
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové