Domovská stránka > Divadlo > Divadlo - vzdělávání > Praktické vzdělávací dílny

Praktické vzdělávací dílny

CYKLUS SOBOTNÍCH VZDĚLÁVACÍCH DÍLEN

určený divadelníkům s chutí poznávat nové osobnosti a jejich prostřednictvím nové obzory

 

Připravený program bude možné upravovat či rozšiřovat na základě zájmu účastníků. Semináře budou probíhat  v  prostorách Impuls Hradec Králové v sobotu od 9 do 17 hodin.sobotní dílny1

Odborný garant: Jaroslava Holasová

 

DRAMATURGICKO-REŽIJNÍ DÍLNA

s Tomášem Jarkovským

15. listopadu 2014

MgA. Tomáš Jarkovský

herec, dramaturg, režisér (divadlo Drak, Naivním divadlo Liberec, Alfa Plzeň, Športniki…) člen poroty Loutkářské Chrudimi

Společně se budeme zamýšlet nad vašimi předlohami pro zamýšlené inscenace a otázkami: co? proč? jak? s kým nebo čím? kde? pro koho?

Dílny je možné se zúčastnit i bez vlastního textu, scénáře nebo záměru.

 

S PŘEDNESEM A O PŘEDNESU

dílna s Janou Machalíkovou

17. ledna 2015

MgA. Jana Machalíková

lektorka, recitátorka, vedoucí studia uměleckého přednesu, organizátorka recitačních přehlídek, vedoucí dětských divadelních souborů, trenérka improligy, improvizátorka, členka divadla ve výchově SPOLUPOSPOLU, pedagog PedF UK a KVD DAMU.

Půjde o praktickou lekci, budeme se zabývat výběrem a vhodností textu, jeho rozborem, tématem, výběrem výrazových prostředků, výstavbou interpretace…

Přípravný seminář pro účastníky krajského kola Wolkrova Prostějova (přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie).

 

HLASOVÁ VÝCHOVA

praktická dílna s Evou Spoustovou

7. února 2015

MgA. Eva Spoustová

absolventka DAMU, věnuje se dabingu (jako herečka i režisérka), vyučuje jevištní mluvu na DAMU, je lektorkou hlasové výchovy na národních divadelních přehlídkách.

Praktická lekce nejen jevištní řeči – „pocítit a vědět jak správně na to“.

Pustíme se do práce s hlasem, se způsobem, jakým mluvím, se způsobem, jakým o textu, který má říct má postava, přemýšlím, s tím, jak v sobě cítím, ctím a nesu svůj jazyk. Budeme pracovat zhruba v těchto okruzích: Co o nás řekne to, jak mluvíme a jak držíme tělo, jak dýcháme. Co znamená energie, pokud jde o hlas a řeč – jak se s ní lépe zacházet. Jak se rodí tréma a jak svazuje strach – jak se cítit líp v životě i na jevišti. Samohlásky a souhlásky – emoce a srozumitelnost – artikulace. Zvuky, slova, věty, sdělení – myšlenky.

 

TVORBA INDIVIDUÁLNÍCH HERECKÝCH VÝSTUPŮ

monolog, dialog s Jonášem Konývkou

21. března 2015

MgA. Jonáš Konývka

odborný asistent Ateliéru Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU v Brně. V roce 2012 zakončil magisterský stupeň studia úspěšnou obhajobou diplomové práce „Dramaturgická rovina práce na individuálních hereckých výstupech“ a absolventského projektu „Tvorba individuálních hereckých výstupů s mladistvými“. Aktuálně student 2. ročníku doktorského studia JAMU. Má zkušenosti nejen s vedením procesu tvorby výstupu jednoho herce na jevišti, ale také s aktivní tvorbou v pozici herce.

V průběhu dílny se zaměříme na monolog a dialog jakožto svébytný a samostatně stojící individuální herecký výstup. Postupně projdeme dramaturgickou rovinou tvorby (námět, téma; cesty ke scénáři; dialogičnost monologu versus monologičnost dialogu; divadelní prvky, na které je dobré myslet) až k rovině režijní (koncept výstupu, možnosti vstupu na jeviště), ve formě teoretické i praktické. V rámci jednodenní dílny bychom se tak v kostce měli dotknout hlavních problémů týkajících se tvorby s jedním hercem na jevišti.

 

HEREC V SITUACI

dílna s Kamilou Kostřicovou

18. dubna 2015

MgA. Kamila Kostřicová

absolventka Ateliéru Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU v Brně, v roce 2009 obhájila magisterskou práci na téma „Proces inscenační tvorby v teorii i praxi“. V současné době je studentkou 4. ročníku doktorského studia JAMU (v rámci kterého se zabývá výzkumem mladého divadla) a zároveň interním pedagogem v Ateliéru Divadlo a výchova (vyučuje předměty z oblasti teorie divadla, recepce a reflexe dramatického umění a inscenační tvorby). Je zakladatelkou a vedoucí divadelního souboru Reverzní dveře, se kterým se zúčastnila řady významných mezinárodních festivalů v ČR i v zahraničí.

Herecko-režijní dílna, ve které budeme postupně rozpracovávat nonverbální jednání herce v situaci. Budeme hledat odpovědi hlavně na tyto otázky: Co vše hraje na jevišti roli? Jak je možné pracovat s mizanscénou? Jak může režisér pomoci svému herci existovat v situaci? Jak brát do úvahy diváka? Dotkneme se tematizování situace, rozehrání situace, hledání hereckých překážek, kontinuity hereckého jednání, hry s významy a obraty v situaci.

Přihláška:

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové