Domovská stránka > Foto > Premiéra > PREMIÉRA 2018

PREMIÉRA 2018

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
a Volné sdružení východočeských fotografů Hradec Králové, z.s.
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradce Králové,
za podpory FOMA Bohemia spol. s r.o. a FOMEI a.s. Hradec Králové

vyhlašují 

29. ročník fotografické soutěže PREMIÉRA 2018 

Kategorie A:     volná tvorba
Kategorie B:    „Hold republice“ téma je vyhlášené při příležitosti výročí České republiky v roce 2018.

Podmínky účasti pro obě kategorie:

Do soutěže se přijímají snímky dosud nikde nevystavované ani nepublikované.

 • Počet snímků v jedné kategorii – maximálně 10 jednotlivých snímků a maximálně 2 seriály nebo cykly do 6 snímků.
 • Přijímají se fotografie černobílé i barevné, neadjustované a bez paspart, rozměry minimálně 18 ´ 24 cm.
 • Všechny fotografie zaslané do soutěže označte v pravém dolním rohu rubové strany jménem autora, adresou a názvem snímku (popř. názvem seriálu s pořadovým číslem snímku) a písmenem kategorie.
 • Každá zásilka musí obsahovat vyplněnou přihlášku pro každou kategorii samostatně.
  • Každá zásilka musí obsahovat poštovní známky v celkové ceně 50 Kč (jsou určeny na vrácení fotografií).
  • K soutěžní kolekci, která je zpracována digitálně, přiložte CD se soutěžními fotografiemi (ve formátu JPEG). Fotografie z CD budou použity k propagaci soutěže a ke zhotovení reprezentačního CD 28. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2018. CD bude vráceno společně s fotografiemi (název fotografie na CD, přihlášce a zaslané soutěžní fotografii musí být totožný).
  • Fotografie na CD budou mít jméno ve tvaru:

kategorie_prijmeni jmeno_nazev fotografie_pořadove číslo v rámci souboru.jpg
příklad: A_Novak Jan_Dialog_01.jpg
Zásilky, které nebudou splňovat podmínky uvedené v předešlých bodech, nebudou do soutěže přijaty.

 Vyhodnocení:

 • Soutěž vyhodnotí odborná porota jmenovaná pořadatelem a navrhne udělení osmi finančních cen v celkové hodnotě
  8 000 Kč (á 1000 Kč), které věnuje Volné sdružení východočeských fotografů, z.s. Hradec Králové. Dále vybere fotografie, které obdrží věcné ceny od sponzorů: Impuls Hradec Králové, FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové a FOMEI a.s. Hradec Králové.
 • Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.
 • Pořadatel má právo na doporučení poroty ceny sloučit nebo některou z nich neudělit.
 • Z oceněných fotografií a dalších vybraných snímků bude utvořena výstavní kolekce, kterou můžete zhlédnout v Galerii Na Hradě v Hradci Králové a v Informačním centru v Hradci Králové v listopadu 2018. Reprízy výstavy se uskuteční v roce 2019. Bližší informace o místech konání a časovém harmonogramu repríz výstav budou včas uvedeny na www.impulshk.cz.

 Další informace:

 • Pořadatel nezodpovídá za poškození fotografií při poštovní přepravě.
 • Svým podpisem na přihlášce autor souhlasí s podmínkami soutěže a s případným uveřejněním svých fotografií k propagaci soutěže bez nároku na honorář.

 
Kalendář soutěže pro obě kategorie: 

vyhlášení soutěže                                duben 2018
uzávěrka soutěže                                30. září 2018
vyhodnocení                                        říjen 2018
výstava                                               14. listopadu 2018 – 15. ledna 2019
předání cen, rozborový seminář           24. listopadu 2018
reprízy výstavy                                    únor–červenec 2019
vrácení fotografií                                 březen 2019, výstavní kolekce po reprízách všech výstav do září 2019

Adresa pro příjem fotografií:              Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
                                                          Tomkova 139,  500 03 Hradec Králové

Informace a přihláška:                      Jana Neugebauerová; tel.: 773 133 740; e-mail:  foto@impulshk.cz;       
                                                                                          www.impulshk.cz 


PŘIHLÁŠKA

REMIÉRA 2018 

(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

 

Kategorie A,  Kategorie B*

 
Autor: ……………………………………………… 

Rok narození: ……………………………………… 

Adresa včetně PSČ: ……………………………… 

Telefon: …………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………

  

Jednotlivé snímky:                                                            

 1.         ……………………………………………… 

2.         ……………………………………………… 

3.         ……………………………………………… 

4.         ……………………………………………… 

5.         ……………………………………………… 

6.         ……………………………………………… 

7.         ……………………………………………… 

8.         ……………………………………………… 

9.         ……………………………………………… 

10.       ……………………………………………… 

 

Seriál nebo cyklus:  

Název …………………………………………………

 

Počet snímků v seriálu: ………………………………

 

Celkový počet zaslaných fotografií:      ……

 

CD soutěžících fotografií                        ANO       NE

 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje mohli vyhlašovatelé použít pro svou databázi.

 

*Nehodící se škrtněte

 

        ……………………                                                                        ………………………

            Datum                                                                                    Podpis

 

Pokusd budete soutěžit v kategorii A i B, vyplňte přihlášku pro každou kategoirii.

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové