Domovská stránka > Foto > Premiéra > PREMIÉRA 2019

PREMIÉRA 2019

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
a Volné sdružení východočeských fotografů Hradec Králové, z. s.
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradce Králové,za podpory FOMY Bohemia spol. s r.o. a FOMEI a.s. Hradec Králové

vyhlašují

30. ročník fotografické soutěže PREMIÉRA 2019

Kategorie A:       volná tvorba

Kategorie B:       Fotografové ve fotografii
                         Téma je vyhlášené připříležitosti vyhlášení 180. výročí vyhlášení vynálezu fotografie

Podmínky účasti pro obě kategorie:

Do soutěže se přijímají snímky dosud nikde nevystavované ani nepublikované.

 • Počet snímků – maximálně 10 jednotlivých snímků a maximálně 2 seriály nebo cykly do 6 snímků.
 • Přijímají se fotografie černobílé i barevné, neadjustované a bez paspart, rozměry minimálně 18 ´ 24 cm.
 • Všechny fotografie zaslané do soutěže označte v pravém dolním rohu rubové strany jménem autora, adresou a názvem snímku (popř. názvem seriálu s pořadovým číslem snímku) a písmenem kategorie.
 • Každá zásilka musí obsahovat vyplněnou přihlášku pro každou kategorii samostatně.
  • Každá zásilka musí obsahovat poštovní známky ve výši 50 Kč (jsou určeny na vrácení fotografií).
  • K soutěžní kolekci, která je zpracovávaná digitálně, přiložte soutěžní fotografie v digitální podobě (fotografie ve formátu JPEG) na CD a nebo možno zaslat e-mailem. Fotografie v elektronické podobě budou použity k propagaci soutěže a ke zhotovení reprezentačního CD 30. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2019. CD bude vráceno společně s fotografiemi (název fotografie na CD, přihlášce a zaslané soutěžní fotografii musí být totožný).
  • Fotografie v elektronické podobě (CD, e-mailem přes úschovnu) budou mít jméno ve tvaru:

kategorie_prijmeni jmeno_nazev fotografie_pořadove číslo v rámci souboru.jpg
příklad: A_Novak Jan_Dialog_01.jpg.  Fotografie v rozlišení 300 DPI (24 cm delší strana).

 • Zásilky, které nebudou splňovat podmínky v předešlých dvou bodech, nebudou do soutěže přijaty.
 • Vyhodnocení:

Soutěž vyhodnotí odborná porota jmenovaná pořadatelem a navrhne udělení:

Osm finančních cen v celkové hodnotě 8 000 Kč (á 1000,- Kč), které věnuje Volné sdružení východočeských fotografů, z.s. Hradec Králové. Dále vybere fotografie, které obdrží věcné ceny od sponzorů:  Impuls Hradec Králové,

FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové a FOMEI a.s. Hradec Králové.

Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

 • Pořadatel má právo na doporučení poroty ceny sloučit nebo některou z nich neudělit.
 • Z oceněných fotografií a dalších vybraných snímků bude utvořena výstavní kolekce, kterou můžete zhlédnout v Galerii Na Hradě v Hradci Králové a v Informačním centru v Hradci Králové v listopadu 2019. Reprízy výstavy se uskuteční v roce 2020.  Bližší informace o místech konání a časovém harmonogramu repríz výstav budou včas na www.impulshk.cz
 • Pořadatel nezodpovídá za poškození fotografií při poštovní přepravě.
 • Svým podpisem na přihlášce autor souhlasí s podmínkami soutěže a s případným uveřejněním svých fotografií k propagaci soutěže bez nároku na honorář.

 Kalendář soutěže pro obě kategorie: 

vyhlášení soutěže                                     duben 2019
uzávěrka soutěže                                     30. září 2019
vyhodnocení                                             říjen 2019
výstava                                                    14. listopadu 2018 – 10. ledna 2020
předání cen, rozborový seminář                listopad 2019 (bude upřesněno pozvánkou)
reprízy výstavy                                         únor – červenec 2020
vrácení fotografií                                      březen 2020, výstavní kolekce po reprízách všech výstav 
                                                                do září 2020 

Adresa pro příjem fotografií:               Impuls Hradec Králové, 
                                                           centrum podpory uměleckých aktivit
                                                           Tomkova 139
                                                           500 03 Hradec Králové

Informace a přihláška:                         Jana Neugebauerová; tel.: 773 133 740;
                                                            e-mail:  foto@impulshk.cz;  www.impulshk.cz

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové