Domovská stránka > Film > Škola audiovizuální tvorby > Připravujeme otevření nového běhu školy AVT

Připravujeme otevření nového běhu školy AVT

savt_studio.jpg

Vzdělávací projekt : ŠKOLA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY
Zřizovatel: IMPULS Hradec Králové
 
Obsah vzdělávacího projektu:
Škola  AVT -  jedná se o intenzívní profesní kurz organizovaný formou dálkového studia, zaměřený na komplexní soubor znalostí a dovedností potřebných pro tvorbu videoprogramů.
 
Organizátor kurzu :  Mgr. Jarmila Šlaisová, ředitelka, Impuls Hradec Králové
 
Vedoucí pedagogové: Prof. Rudolf Adler, FAMU Praha
  Prof. Jiří Myslík, FAMU Praha
 
Charakteristika a cíl
Získání komplexních teoretických i praktických informací pro natáčení a výrobu videoprogramů. Posluchači získají základní znalosti a dovednosti v oblasti scénáristické  a režijní přípravy, kameramanské práce, střihové skladby a zvukové a hudební dramaturgie.

Forma  vzdělávací akce
Výuka je koncipována do víkendových setkání. První dva semestry je společná výuka 1x měsíčně, ve třetím semestru probíhají  konzultace  při přípravě závěrečného videoprogramu. Minimálně šest konzultací každého z posluchačů s vedoucími pedagogy při realizaci absolventských snímku podle individuálních studijních programů.

Kriteria pro výběr účastníků
Uchazeči o studium musí mít zvládnutou základní práci s videotechnikou. Pro zpracovávání samostatných domácích cvičení  je pro všechny podmínkou možnost práce na poloprofesionálním nebo profesionálním pracovišti vyšších formátů s možností kompletního střihového a zvukového dokončení. Předpokládá se středoškolské vzdělání, do kurzu se hlásí i absolventi vysokoškolského studia. Zájemci o studium mají předepsané požadavky k přijímacím pohovorům.

Obsahová náplň
V prvních dvou výukových blocích se posluchači seznámí s dramaturgií, literární a scénáristickou přípravou, technikou kameramanské práce, psaním a realizací komentářů, výběrem hudby a dalšími potřebnými znalostmi a dovednostmi pro tvorbu videoprogramů. Ve třetím výukovém bloku  zpracovávají samostatně závěrečnou práci, jednotlivé postupy konzultují s vedoucími pedagogy.

Metodika, učební pomůcky a didaktická technika

Metodika výuky vychází ze tří zásad:
  1. Každá teoretická informace je ověřena a fixována praktickým krokem
  2. Každý frekventant kurzu plní všechny činnosti, které pro tvorbu videoprogramů připadají v úvahu, tak, aby získal a osvojil si komplex dovedností – od námětu a přípravy scénáře, přes kameru, střih, moderování až k dokončovacím pracím závěrečného audiovizuálního díla.
  3. V průběhu studia jsou posluchači upozorňováni na přesahy do jiných vědních, uměleckých a sociálních disciplín a vedeni k dalšímu samostatnému rozšiřování potřebných znalostí a průběžnému vzdělávání.

Tato metodika vychází  z mnohaletých profesionálních a pedagogických zkušeností pedagogů Školy AVT, kteří většinou přednášejí své obory na vysokých školách.

Informace o ukončení vzdělávací akce:
A/ ukončení studia po absolvování 1. a 2. semestru a splnění všech cvičení posluchač obdrží potvrzení  o absolvování 2 semestrů Školy AVT
B/ ukončení studia po absolvování 3 semestrů,  zpracování a projekci absolventského snímku a obhajobě této absolventské práce obdrží posluchači  „osvědčení“ akreditované MŠMT  - pro pracovní činnost:  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

Požadavky k přijímacím pohovorům:
Povinná část:
  1. Ukázka práce vlastní videotvorby v délce do 20 minut. Mohou to být i ukázky vybrané z několika prací na formátu DVD-video, Mini-DV.
  2. Literární text – krátká povídka nebo reportáž v rozsahu do 3 stran textu (písemná práce)
Volná část:
Na doplnění můžete předložit  fotografie nejlépe výstavního charakteru, výtvarné nebo literární práce apod. Další práce dle vlastního uvážení.

Finanční podmínky:
Náklady spojené s přípravou a zajištěním studia jsou hrazeny převážně z poplatku posluchačů. Posluchači, kteří budou přijati ke studiu uhradí do termínu zahájení výuky školné současně za 1. a 2. semestr ve výši 2x 9. 900,- Kč (celkem 19 800,- Kč). Posluchači, kteří  postoupí do 3. semestru uhradí poplatek ve výši 6. 300,- Kč před jeho zahájením. Poplatek za přijímací pohovory je stanoven na 300,- Kč.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky je možné zaslat do 30.12.2012

Přijímací pohovory se uskuteční v Klubu Impuls, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové  -  na základě došlých přihlášek bude termín všem zájemcům s předstihem upřesněn. 
 
Počet posluchačů v jednom běhu je omezen.
Výuka v 11. běhu bude zahájena v lednu 2013, pokud podmínky přijetí ke studiu splní dostatečný počet uchazečů. 

INFO: Mgr. Jarmila Šlaisová – 773 133 741, 495545434, film@impulshk.cz
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové