Rudolf Němeček

I PŘÍRODA MÁ SVÉ SNYněmeček1

Němečkovo vidění okolí řeky Metuje v abstraktní fotografii

 

2. – 31. března 2015

Informačním centru, Gočárova 1225, Hradec Králové

Otevřeno pondělí – pátek 8.00 – 17.30 hodin

 

 

I PŘÍRODA MÁ SVÉ SNY

Němečkovo vidění okolí řeky Metuje v abstraktní fotografii

 

Voda řeky Metuje kolem nás umí tiše plynout, skotačit přes kameny, točit se v drobných vírech, bouřit za povodní, opět se zklidňovat a odrážet svět v proměnlivém světle svých břehů. Všichni víme, jak Vltava inspirovala Bedřicha Smetanu k napsání stejnojmenné symfonické básně. Podobně i MVDr. Rudolfa Němečka podněcuje Metuje k rozmanitému vidění světa, který se odráží v mihotavém lesku její hladiny.

 němeček2

Tentokrát zachází autor daleko, popouští svou fantazii od konkrétního vidění přírody v okolí řeky do hraničního světa abstrakce. Divák může být na pochybách, zda ještě hledí na fotografii či na abstraktní malbu. Před každou z nich můžeme mít rozmanité představy. Zdá se nám, že vidíme rozmlouvající dvojici milenců, severského skřítka trola, který zabloudil do řeky Metuje, či hravé medvídě skotačící ve vodě. Další fotografie nám mohou evokovat odraz Komenského postavy, jak přemýšlí nad způsoby tolik potřebné Všenápravy lidstva. Dále rozpřahuje křídla anděl nad nekonečnými pláněmi moře. Bdí nad lidmi, jež se vydali na daleké cesty přes oceány.. Co vidíte na fotografiích v odrazu hladiny řeky Vy?

 

Sto návštěvníků může mít mnoho stovek představ. MVDr. Rudolf Němeček v nás provokuje fantazii neotřelého vidění světa dlouhodobě. Vystavuje svá díla poměrně často na kolektivních i samostatných výstavách v tuzemsku i zahraničí, výrazně obohacuje poznávání obyvatel partnerských měst Nového Města nad Metují. Již při příležitosti jubilea svých padesátin vystavil ve Státní galerii výtvarného umění v Náchodě cyklus fotografií s názvem Metuje a Rapsódie v modré. V dalších patnácti letech svým divákům mnohokrát dokázal, že příroda i vnímaví lidé mají své sny, které obohacují náš život v tisících podob.

 

Bedřich Smetana se s Luisou a se svým otcem procházel i kolem řeky Metuje před dávnou dobou. Od těch časů se svět kolem nás výrazně změnil, ale naše tužby po míru a kráse v duši i kolem nás se nezměnily, ty jsou trvalé. Návštěvu výstavy fotografií MVDr. Rudolfa Němečka berme i jako blahopřání k jeho 65. narozeninám.

 

PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.

 

 

MVDr. Rudolf Němeček  němeček3

narozen 25. 3. 1949 v Novém Městě nad Metují

 

Rudolf Němeček je nejen fotograf, který svými fotografiemi reprezentuje českou amatérskou fotografii i za hranicemi naší republiky, ale především organizátor a kurátor výstav, organizátor vzdělávacích workshopů, soutěží, fundovaný teoretik a lektor v oblasti fotografie. Je to člověk, který celý život ve svém volném čase předává své znalosti generacím fotografů.

 

S fotografií se Rudolf Němeček seznámil v padesátých a šedesátých letech minulého století, kdy se začal intenzivně věnovat černobílé, později i barevné fotografii. Experimentoval s procesem zhotovování barevných fotografií z diapozitivů. V sedmdesátých letech absolvoval Lidovou konzervatoř v Hradci Králové, obor výtvarná fotografie, pod vedením prof. Jána Šmoka.  Fotografické vzdělání si dále doplnil na Institutu výtvarné fotografie v Olomouci pod vedením prof. K. O. Hrubého. V osmdesátých letech absolvoval dvouletý Kurz lektorů a poradců v Praze a Solenicích, který vedli významní čeští fotografové a pedagogové (např. prof. Ján Šmok, Ing. Petr Tausk a akademický malíř Dr. Miroslav Řehák CSc.).

 

V roce 1974 byl zvolen předsedou fotoklubu Nové Město nad Metují a jako jeho předseda působí doposud. Jako předseda nejenže navázal na klubovou výstavní činnost, ale začal i organizovat okresní fotografickou soutěž názvem Fotografie, jež později přerostla v přehlídku amatérské fotografie, které se účastní fotografové z celé ČR. Přehlídka Fotografie 2014 měla jubilejní 40. ročník.

 

Členy fotoklubu zapojil do soutěže fotoklubů – Ratibořického mapového okruhu.němeček4

 

Po roce 1989 založil Sekci fotografů regionu Náchod, která pracuje dosud, a hned od začátku se stal jejím předsedou.

 

Rudolf Němeček stál u zrodu Volného sdružení východočeských fotografů, jenž pomáhá nejen začínajícím, ale i zkušeným fotografům svou metodickou a odbornou činností.  Hned na 1. valné hromadě v roce 1996 byl zvolen do rady VSVF, kde dosud působí jako místopředseda.

 

V roce 1990 inicioval česko-polské fotografické léto, v jehož průběhu již patnáctým rokem Rudolf Němeček organizuje přednášky, semináře a kolokvia s teoretiky fotografie i se zkušenými fotografy.

 

 

www.rudolf.nemecek63@seznam.cz

 

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové