Domovská stránka > Foto > Salon východočeské fotografie > Salon východočeské fotografie 2018

Salon východočeské fotografie 2018

 

Místo konání: Nový zámek v Kostelci nad Orlicí

Termín konání: 1. dubna - 31. května 2018

 

 

Historie Salonu východočeské fotografie

V regionu východních Čech, stejně jako v celé ČR, mají dnes fotografové možnost prezentovat své práce na samostatných autorských či klubových výstavách nebo na výstavách pořádaných v rámci nejrůznějších fotografických soutěží a přehlídek. Chyběla zde však reprezentativní přehlídka poskytující souhrnný přehled aktuální tvorby východočeských fotografů. V roce 2005 se proto poprvé pořádal Salon východočeské fotografie. Přehlídka se opakuje víceméně po třech letech a toto trienále se zvolna stává tradicí – v roce 2018 proběhne již pátý ročník.

 

 

Pořadatelé

Hlavním pořadatelem 5. ročníku Salonu východočeské fotografie 2018 jsou Volné sdružení východočeských fotografů, z.s. Hradec Králové a Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. Jako spolupořadatelé a podporovatelé se na přehlídce budou podílet i další oslovené subjekty.

 

 

Účastníci

Účastníky 5. ročníku Salonu východočeské fotografie 2018 budou vybraní fotografové bez rozdílu, zda se jedná o profesionály či amatéry. Podmínkou je, aby bydleli a tvořili v bývalém Východočeském kraji (dnes kraj Královéhradecký a Pardubický s přesahy do okresů Semily a Havlíčkův Brod) a nebo jsou členy Volného sdružení východočeských fotografů, z.s.            

 

           

Jak se stát účastníkem

Předpokládaný počet vystavujících je přibližně dvacet až dvacet pět fotografů (rozhodnou prostorové možnosti). Pozvání k účasti vystavovat na 5. Salonu východočeské fotografie 2018 je podmíněno účastí ve „výběrovém předkole“. Pořadatel má právo oslovit některého z významných fotografů k účasti přímo. Případnou výjimku – přímý postup bez výběrového předkola – musí jednomyslně schválit rada VSVF.

Autor, který bude mít zájem o účast na Salonu 2018, zašle na níže uvedenou adresu maximálně 20 náhledových neadjustovaných fotografií (diptych a triptych se považuje za jednu fotografii). Fotografie by měly tvořit jeden nebo několik ucelených souborů, kterými doloží svou koncepční tvůrčí činnost v letech 2015–2017. Fotografické soubory mohou být doplněny stručným textem, výkladem nebo explikací.

Porota vybere fotografie (soubor) určené k vystavení.

 

Výběr vystavovatelů 5. ročníku Salonu východočeské fotografie bude anonymní. Provede jej pořadatelem jmenovaný kurátor výstavy, který si zvolí po konzultaci s pořadatelem dva spolupracovníky.

 

Fotografie pro výběrové předkolo

Počet fotografií maximálně 20 ks

Rozměry fotografií minimálně 18 x 24 cm, maximálně 20 x 30 cm a odvozeniny, při zachování rozměru jedné strany. Každá fotografie bude v pravém dolním rohu rubové strany čitelně označena názvem fotografie, názvem souboru a pořadovým číslem v souboru. Na fotografii nebude uvedeno jméno autora. Fotografie pro předkolo budou neadjustované a bez paspart.

Do výběru se nepřijímají fotografie v elektronické podobě (CD, flash disk, e-mail apod.). Kolekce fotografií musí obsahovat vyplněnou přihlášku (kontaktní adresu autora včetně PSČ, číslo telefonu, e-mail a seznam zaslaných fotografií). Přihlášku obdržíte na níže uvedené adrese nebo si ji můžete volně stáhnout na www.impulshk.cz.

 

 

Výběr

Podle úrovně zaslaných kolekcí bude porotou vybrán konečný počet autorů, kteří budou pozváni k účasti na 5. ročníku Salonu východočeské fotografie 2018. Autor sestaví konečnou podobu své výstavní kolekce z fotografií, které byly předloženy ve výběrovém předkole a navrženy porotou k vystavení, a to s ohledem na přidělený výstavní prostor. Autor si určí formát a zajistí adjustaci. Vystavené fotografie mohou být doplněny explikací.

 

Přihláška:

 

Časový harmonogram

zaslání kolekce fotografií pro výběr            

do 31. 10. 2017

zasedání výběrové komise                          

do 15. 11. 2017

oslovení vybraných autorů                                     

do 30. 11. 2017

 

K Salonu východočeských fotografů bude vydán katalog.

Vybraný autor dodá pro katalog tyto podklady:

- jedna vybraná fotografie z vystavené kolekce v rozlišení min. 25 x 25 cm při 300 DPI

- fotografie autora

- kontakt na autora

- několik vět o autorovi

- motto autora vážící se k fotografování

Výše uvedené podklady zašle autor na uvedenou adresu do 31. prosince 2017.

V případě nedodržení tohoto termínu vybraným autorem zaniká jeho možnost na přehlídce vystavovat a budou osloveni náhradníci.

    

Ve snaze o dosažení maximální možné objektivity výběru bychom rádi požádali fotografy z východních Čech o pomoc. Seznamte prosím s podmínkami pořádání 5. ročníku Salonu východočeské fotografie v roce 2018 co nejvíce svých známých fotografů a vyzvěte je k účasti. Máte-li možnost, zveřejněte výzvu v místním tisku. Od vaší pomoci si slibujeme rozšíření okruhu o dosud méně známé, ale kvalitní autory. Odhlédněte od kritéria profesionál – amatér. Prvořadou snahou je sestavit reprezentativní a kvalitní kolekci fotografií z východních Čech.    

 

 

Kontaktní adresa:

Jana Neugebauerová

Tomkova 139/22

500 03 Hradec Králové

tel.: 773 133 740

e-mail:

 

Na tuto adresu zasílejte fotografie do výběrového kola 5. ročníku Salonu východočeské fotografie a použijte kontakt i v případě jakýchkoliv nejasností.

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové