VSVD
Domovská stránka > Divadlo > Sdružení VSVD > Staňte se členy VSVD

Staňte se členy VSVD

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás jménem Volného sdružení východočeských divadelníků. Touto cestou si dovolujeme nabídnout Vám členství ve Volném sdružení východočeských divadelníků. Sdružujeme neprofesionální divadelníky, propagujeme jejich činnost, sloužíme ke vzájemné inspiraci vydáváním bulletinu Divadelní Hromada a především pořádáním vzdělávacích akcí a postupových přehlídek.
 
V loňském roce se jich zúčastnilo na 1 300 divadelníků, kurzy využilo dalších více než 100 členů amatérských souborů, také zajišťujeme odbornou spolupráci přímo v souborech. Volné sdružení východočeských divadelníků rovněž hájí zájmy svých členů - vlivem na státní orgány, na odbornou radu ARTAMA i dalšími cestami.
 
Působíme v celé České republice, ale především v krajích bývalého Východočeského kraje, v současné době VSVD vytváří na 140 individuálních členů a 12 členských divadelních souborů. Každoročně ale komunikujeme s dalšími, více než devadesáti soubory, což je veliký potenciál, který by naše poslání velmi posílil.
 
Dobře víte, že ani amatérskému divadlu se nevyhýbají některé obecnější problémy, třeba legislativní (viz Nový občanský zákoník), v grantové politice i řada dalších. Je o nich třeba diskutovat a názory uplatňovat na příslušných místech, což je rovněž posláním VSVD. Ani Váš divadelní soubor by neměl stát mimo takové dění.
 
Určitě máte zájem na uplatnění svých představení, o vystupování na východočeských divadelních přehlídkách, o informace a propagaci na stránkách Divadelní Hromady, určitě i o odbornou pomoc. A vzdělávání, které nabízíme za minimální osobní náklady. O nastavování podmínek pro takové činnosti rozhodují právě členové VSVD.
 
Proto se na Vás obracíme s výzvou – rozšiřte naše členské řady. Členem VSVD by se měl stát i Váš soubor, naše řady by měli rozšířit i další individuální členové. Měli bychom větší sílu a schopnost jednat ve prospěch amatérského divadla. Divadelní ochotníci by se měli výrazněji prosazovat, být svéprávnější.  Nikdo to za nás neudělá, doby různých kulturních středisek jsou nenávratně pryč a určitě si ani vy nemyslíte, že za nás něco udělá státní správa. I proto se na vás obracíme s touto výzvou. 
 
Každý člen VSVD, individuální i členský soubor, má právo využívat všech aktivit VSVD, právo volit jeho orgány a být do nich volen. Povinností je respektovat zásady činnosti VSVD a platit členské příspěvky (výši příspěvku určuje valná hromada, v současné době je to 250,- Kč za osobu fyzickou, pro důchodce a studenty snížený ve výši 120,- Kč, příspěvek pro právnické osoby je 750, - Kč; členské soubory pro hlasování na valné hromadě mají tři hlasy). Každý člen VSVD dostává zdarma Divadelní Hromadu.
 
Pokud se rozhodnete do našich řad vstoupit, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a podepsanou ji zašlete adresu VSVD, 500 03 Hradec Králové, Pospíšilova 365/9 nebo oskenovanou, a to mailem na divadlo@impulshk.cz.  
 
Děkujeme Vám za pozorné přečtení této naší výzvy a těšíme se, že rozšíříte naše řady, do nichž patříte. Vaše kladné rozhodnutí si amatérské divadlo, a nejen v našich krajích, určitě zaslouží.
 
Za Radu a stávající členy Volného sdružení východočeských divadelníků
 
Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D. - předseda
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové