Domovská stránka > Ostatní aktivity > Tanec > Tanec, tanec... 2018

Tanec, tanec... 2018

Krajské postupové kolo na 32. celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých

12. května 2018, Městské divadlo Jaroměř

Pořádá Impuls, centrum podpory uměleckých aktivit a Taneční skupina Flash TJ Sokol Jaroměř a ZŠ Na Ostrově za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury ČR a Města Jaroměř.

Přihlášky posílejte na: divadlo@impulshk.cz.  Uzávěrka je přihlášek 13. dubna 2018.

dospělí_tanec

Přehlídky se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční skupiny a jednotlivci (starší 14 let) z České republiky včetně studentů tanečních škol, kteří rozvíjejí formy scénického tance.
Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani folklorním souborům. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

Skupinám se doporučuje účast na postupové přehlídce v kraji jejich působení. V odůvodnitelných případech se skupina může po předchozím projednání s organizátorem přihlásit do kterékoliv krajské postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech.

Organizátor přehlídky má právo skupinu nepřijmout z důvodů naplnění programu přehlídky. Ten by neměl přesáhnout počet 25 choreografií.

Maximální možný počet choreografií jednoho choreografa je 3.

 

Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17. (Doporučeno tak, aby choreografie postupující do celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20 včetně vedoucího skupiny a technického doprovodu).

Délka choreografie je stanovena od 2 do 10 minut, s možností výjimky z časového limitu po konzultaci s organizátorem krajské přehlídky.

Přehlídka je pro porotu anonymní.

Vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota.  Není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze 2 nominace na celostátní přehlídku. Odborná porota navrhuje 1 přímý postup na CP a 1 návrh do širšího výběru CP, tedy maximálně 2 nominace za přehlídku. Za kvalitu nominací odpovídá předseda odborné poroty postupové přehlídky.

Kritéria hodnocení
1. choreografie (pohybový materiál, dramaturgická stavba, kompozice, námět a umělecké zpracování, originalita),
2. interpretace (technická a výrazová připravenost interpreta, prostorové a hudební cítění, celkové vnímání a vystupování skupiny i jednotlivce),
3. zvuková složka (výběr a práce s hudební předlohou, mluveným slovem a dalšími zvuky, kvalita hudební nahrávky nebo jiného zvukového doprovodu),
4. práce s výtvarnými prostředky (kostým, rekvizita, světlo, vizuální pohybový koncept).

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové