Domovská stránka > Divadlo > Loutkové divadlo > Vyhlášení krajské přehlídky Dětská scéna 2018

Vyhlášení krajské přehlídky Dětská scéna 2018

 

Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory by měly být složeny alespoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 

DS fotoSoubory se přihlašují na přehlídku, která je pro ně nejsnáze dosažitelná. Pokud nevědí o pořadateli přehlídky na úrovni okresu (popř. městského obvodu), kontaktují přímo organizátory krajského kola. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.

 

Do krajského kola jsou soubory doporučeny lektorským sborem (odbornou porotou) oblastní (okresní, obvodní) přehlídky nebo výběrovou porotou ustanovenou pořadatelem krajského kola. Ve výjimečných případech je možné také posouzení na základě videozáznamu představení.

 

Celostátní přehlídka dětského divadla se koná společně s Celostátní přehlídkou dětských recitátorů pod názvem Dětská scéna 2018 ve dnech 8. – 14. června 2018.

 

Hodnocení vystoupení na všech stupních provádějí nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty), jmenované pořadatelem příslušné přehlídky. Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem každého lektorského sboru musí být nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních třech letech zúčastnil celé přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá.

 

Lektorský sbor hodnotí zejména:

  • umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy,
  • vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
  • metody práce a tvořivý přístup vedoucího souboru,
  • přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.

 

Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační).


Pokud je přehlídka určena pro dva kraje, může její pořadatel využít práva samostatných návrhů na přímý postup za každý kraj. Počet účastníků ani časový limit vystoupení nejsou stanoveny.

 

Termíny:

Dětská scéna okresní výběrová přehlídka

9. března, Hradec Králové, Divadlo Jesličky

uzávěrka přihlášek: 18. února 2018

kontakt: divadlo@impulshk.cz

 

DIVadelní  SEtkání

postupové kolo celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim a Dětská scéna Svitavy

6. – 8. dubna

Divadlo Drak, Hradec Králové

Přihláška

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové