Domovská stránka > Foto > Výstavní činnost > Výstava fotografií absolventů Hradecké fotografické konzervatoře

Výstava fotografií absolventů Hradecké fotografické konzervatoře

2. - 30. června 2015HFK foto 1

výběr z let 2004 - 2014

Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

 

Druhou část výstavy můžete zhlédnout ve stejném termínu v pobočce Knihovny města Hradce Králové na Moravském Předměstí.

Pobočka Knihovny města Hradce Králové, Jana Masaryka 605, 500 12 Hradec Králové.

Otevřeno: PO, ST, ČT 10 - 12 hodin/13 - 18 hodin, ÚT, PÁ.  12 – 16 hodin.

 

Hradecká fotografická konzervatoř

 

je fotografický vzdělávací kurz zaměřený na výtvarnou fotografii, organizovaný formou dálkového řízeného samostudia, který se uskutečňuje v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně. Organizátorem Hradecké fotografické konzervatoře (HFK) je IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit.

První dva běhy HFK proběhly v letech 1991 – 1994, kdy absolvovalo 40 posluchačů. Vedoucím lektorem a autorem osnov byl prof. Ján Šmok, tehdejší vedoucí katedry fotografie FAMU Praha. Touto formou vzdělávání se navázalo na tradici Lidových konzervatoří, u jejichž vzniku stál právě prof. Ján Šmok.

Po delší odmlce Středisko amatérské kultury IMPULS znovu nabídlo možnost dlouhodobého vzdělávání v oboru fotografie a v roce 2001 otevřelo 3. běh HFK, tentokrát byl kurz poprvé akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a absolventi získali osvědčení pro fotografické práce. Vedení se ujal doc. MgA. Josef Ptáček a prof. Mgr. PhDr. Ludvíka Baran, DrSc.  Od roku 2005 je vedoucím lektorem HFK doc. MgA. Josef Ptáček, a jeho zástupcem se stal  MgA. Ivo Gil.

Na výuce se dále podíleli např. Pavel Scheufler, Jan Šibík, Jiří Hanke, Jan Měřička, Per Zhoř, Lucia Fišerová - Lendelová, Vítězslav Krejčí a několik dalších.

Fotografie a práce s ní související byly přesunuty z vázané činnosti, do tzv. činnosti volné, a proto i HFK pozbyla v roce 2011 akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Na kvalitu výuky a nároky kladené na posluchače však toto rozhodnutí nemá žádný vliv, a absolventi nadále patří ke špičce mezi amatérskými fotografy.

Od roku 2001 do roku 2014 ukončilo studium celkem 108 posluchačů. Mnozí absolventi pokračují ve studiu fotografie na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě nebo na FAMU Praha, kde patří mezi nejlepší posluchače.

V současné době probíhá již 10. běh HFK, který bude ukončen v prosinci 2016 absolventskou výstavou v galerii U přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

HFK foto 2                                                                                  

Jana Neugebauerová

                                                                                     organizátor HFK

 

 

Úvodní slovo k výstavě:

 

Důležitou součástí našich životů – zvláště u nás mužů středního věku – jsou vzpomínky. Některé rychle mizí pod náporem nových a nových zážitků. Ty důležité však zůstávají.

Dobře si pamatuji na dobu, kdy hradecký Impuls v osobě Jany Neugebauerové přišel s oslovením, abych se ujal vedení nově vznikající fotografické konzervatoře. Asi 2 roky jsem odmítal. Bylo to z obav, že tento úkol nedokážu zvládnout. Před úkoly však nelze ustupovat. Pochybnosti zůstávaly, ale v naději, že jeden, dva výukové bloky snad nějak zvládnu, jsem nabídku přijal. Nikdy nezapomenu na okamžik začátku první lekce prvního výukového bloku obnovené konzervatoře. Vzájemné seznamování i diskuse o očekávání věcí příštích pomohla formulovat základní podobu kurzu. Přizval jsem ke spolupráci i prof. Ludvíka Barana. Dlouhá léta jsme pak oba byli „vedoucími lektory“. Teoretické znalosti i dlouholetá pedagogická zkušenost Ludvíka Barana mi byly inspirací i výzvou. Zdravotní problémy Ludvíka Barana (někdy kolem roku 2005) mě donutily přizvat ke spolupráci Ivo Gila. Ten se rychle adaptoval a dodnes je členem vedoucího týmu. Občas, od samého začátku, jsme zvali hosty. Vždy špičky v oborech: historie fotografie, dokumentu, teorie fotografie atd. Tak se u nás vystřídala spousta osobností. „Školička“ se pomalu dostávala do povědomí fotografů, kteří se chtějí dozvědět o fotografii něco víc, než jen základy řemesla.

Hlavním smyslem HFK je seznamovat posluchače s celou šíří fotografie a souvislostí s ostatními uměleckými obory. Důraz je kladen na individuální rozvoj osobnosti. Úkoly jsou zaměřeny na samostatnost myšlení i rozhodování.

Výuka je rozdělena do třech výukových bloků (výukový blok je v trvání šesti měsíců). Každý výukový blok má cca pět cyklů a jeden víkendový seminář orientovaný vždy na jeden z typů fotografického žánru (krajina, architektura, kulturní historie a podobně). Podmínkou postupu do dalšího výukového bloku je výstavní soubor. Zhruba 5 až 8 fotografií odpovídajících mentalitě a schopnostem posluchačů. Po třetím výukovém bloku se odevzdává absolventský výstavní soubor. Ten je podmínkou absolutoria spolu s úspěšným složením závěrečné zkoušky. V průběhu kurzu se frekventanti seznamují s klasickou černobílou fotografií i s fotografií digitální. Od fotogramu ke složitějším manipulacím. Na každém záleží, co vše si v průběhu školení osvojí. Jsme institucí s řízeným samostudiem.

Považujeme za velkou satisfakci, že zájemců o tyto kurzy neubývá. Z každého běhu Hradecké fotografické konzervatoře několik absolventů pokračuje na vysokých školách. Nejčastěji na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

Vystavené soubory vznikly v letech 2001 až 2014. Hradeckou fotografickou konzervatoř dosud absolvovalo 108 posluchačů.

 

HFK foto 3                                                                       Josef Ptáček a Ivo Gil

                                                                       vedoucí lektoři HFK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové