Domovská stránka > Foto > Sdružení VSVF > Výzva Volného sdružení východočeských fotografů

Výzva Volného sdružení východočeských fotografů

Staňte se našimi členy

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás jménem Volného sdružení východočeských fotografů. Touto cestou si dovolujeme Vám  nabídnout členství v našem sdružení. Sdružujeme neprofesionální fotografy, propagujeme jejich činnost, sloužíme ke vzájemné inspiraci, podílíme se na vydávání bulletinu Fotoimpuls, postupným vydáváním listů Encyklopedi východočeské fotografie mapujeme historii amatérské fotografie ve východních Čechách a především na pořádání vzdělávacích akcí, výstav a soutěží. Volné sdružení východočeských fotografůů rovněž hájí zájmy svých členů - vlivem na státní orgány, na odbornou radu ARTAMA i dalšími cestami.

Působíme v celé České republice, ale především v krajích bývalého Východočeského kraje, v současné době máme 160 členů. Každoročně ale komunikujeme s dalšími fotografy a fotokluby, což je veliký potenciál, který by naše poslání velmi posílil.

Dobře víte, že ani amatérské fotografii se nevyhýbají některé obecnější problémy, třeba legislativní (viz nový občanský zákoník), v grantové politice i řada dalších. Je o nich třeba diskutovat a názory uplatňovat na příslušných místech, což je rovněž posláním VSVF. Ani Vy a Váš fotoklub by neměl stát mimo takové dění.

Určitě máte zájem o představení svých fotografií na východočeských fotografických výtavách, o informace a propagaci na stránkách Fotoimpulsu  a určitě v neposlední řadě i o fotografické vzdělávání, které nabízíme za minimální osobní náklady. O nastavování podmínek pro takové činnosti rozhodují právě členové VSVF.

Proto se na Vás obracíme s výzvou – rozšiřte naše členské řady. Členem VSVF by se měl(a) stát i Vy a Váš fotoklub. Měli bychom větší sílu a schopnost jednat ve prospěch amatérské fotografie. Fotografové - amatéři by se měli výrazněji prosazovat, být svéprávnější.  Nikdo to za nás neudělá, doby různých kulturních středisek jsou nenávratně pryč a určitě si ani Vy nemyslíte, že za nás něco udělá státní správa. I proto se na vás obracíme s touto výzvou. 

Každý člen VSVF, individuální i členský soubor, má právo využívat všech aktivit VSVF, právo volit jeho orgány a být do nich volen. Povinností je respektovat zásady činnosti VSVF a platit členské příspěvky (výši příspěvku určuje valná hromada, v současné době je to 200,- Kč za osobu fyzickou, příspěvek pro právnické osoby je 750, - Kč; (členské fotokluby pro hlasování na valné hromadě mají tři hlasy). Každý člen VSVF dostává zdarma Fotoimpuls.

Pokud se rozhodnete do našich řad vstoupit, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a podepsanou ji zašlete na adresu VSVF, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové nebo e-mailem paní Janě Neugebauerové

Děkujeme Vám za pozorné přečtení této naší výzvy a těšíme se, že rozšíříte naše řady, do nichž patříte.

Za radu a stávající členy Volného sdružení východočeských fotografů 

 

Mgr. Vítězslav Krejčí - předseda

 

Přihláška:

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové