VčVSAFV.png
Domovská stránka > Film > Sdružení VčVSAFV > Změna názvu VčVSFAV

Změna názvu VčVSFAV

Rada VčVSAFV má za úkol vyřešit nový název našeho seskupení. Dvacet let jsme registrováni úředně i mezi veřejností jako Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video. Název a logo sdružení vznikly na začátku devadesátých let a posloužily k naší identifikaci. Název, i když dlouhý, obsahoval potřebné informace o našem seskupení.
 
svitek s kameramanemSoučasná úvaha o změně názvu není  bez důvodu. Pokud jste pozorně četli  Donašeč 1/2012,  je na straně 47 zveřejněna informace o připravované velké novele občanského zákoníku, která se dotkne i nás. Velká novela občanského zákoníku zrušuje s účinností k 1. 1. 2014 podstatnou část zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Nová úprava spolku (nynějších občanských sdružení) bude nově zahrnuta do občanského zákoníku jako úprava obecně aplikovatelná na veškeré právnické osoby typu korporace a to všude tam, kde speciální zákony o jejich právních formách nestanoví specifickou úpravu. Nový občanský zákoník tedy zavádí nový pojem spolek. Ze seznamu občanských sdružení (nově spolků) budou muset „zmizet“ všechna ta, která mají v názvu zakotveno slovo „SDRUŽENÍ“. A to protože:
1. Občanská sdružení, vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se budou od 1.1.2014 považovat za spolky podle nového obč. zákoníku.
2. Sdružení bude muset, pokud by jeho název nebyl v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku, tedy např. tehdy, kdy název subjektu bude obsahovat pojem "sdružení", svůj název změnit a to do 1. 1. 2016.
 
Máme dvě možnosti. První z nich je původní název jen upravit. Protože se sdružení s novým názvem bude muset znovu registrovat u MV a podstoupit všechny administrativní úkony, logicky se nabízí druhá možnost- název zcela změnit – měl by být  modernější, kratší, výstižnější, zajímavější,  zapamatovatelnější......záleží na vás.
 
Obracíme na proto na všechny členy sdružení, filmové tvůrce a zájemce o dění v oblasti filmu, abyste svými nápady pomohli najít nový název pro naše sdružení.           
Změna názvu VčVSFAV
Jste pro změnu názvu Východočeského volného sdružení pro amatérský film a video?
Jaké slovo je podle vás klíčové pro název našeho spolku?
Jste pro změnu stanov sdružení?
Chcete, aby mělo sdružení vlastní webové stránky?
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové