Dětské skupiny scénického tance krajské kolo postupové přehlídky       

Přehlídku pořádá Centrum podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové a Městské kulturní středisko v Červeném Kostelci s finanční podporou Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Jarní přehlídka byla vinou Covidu-19 zrušená a její termín se posunul na podzim. Jsme nesmírně šťastní, že se ji podařilo navzdory přísným opatřením uspořádat. Všichni koronavirová opatření respektovali a užívali si radost z tance. Děti i pedagogové uvítali možnost ukázat výsledky jejich společné práce. Od lektorského sboru se jim dostalo odborné zpětné vazby, která má za cíl motivovat pro další umělecký rozvoj. Na jevišti jsme viděli 9 choreografií a 118 dětských tanečníků.

Odborná porota pracovala ve složení: 

  1. Ludmila Rellichová – ředitelka tanečního studia Magdalena, Jablonec nad Nisou. Je držitelkou ceny Ministerstva kultury ČR za mimořádnou pedagogickou práci, členka odborné rady NIPOS-ARTAMA
  2. Zlatuše Bartošová – vedoucí tanečního oboru ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, taneční pedagožka, členka odborné rady NIPOS-ARTAMA
  3. Josef Jan Kopecký – pedagog literárně dramatického oboru ZUŠ Střezina Hradec Králové, režisér, herec

Na celostátní přehlídku do Kutné hory postoupily tyto choreografie:
Zhoupnout se, až…, Blanka Rejholdová a chlapci, ZUŠ Červený Kostelec
Okamžitá reakce, Blanka Rejholdová a děvčata, ZUŠ Červený Kostelec

Porota udělila návrh na zařazení do celostátní přehlídky choreografii:
Od konečků, Jana Faltová, ZUŠ Červený Kostelec

Ocenění získaly choreografie:
Od konečků, Jana Faltová, ZUŠ Červený Kostelec: za citlivou práci s detailem a interpretaci
Mezi námi, Lenka Halašová, Jaruška Kubinová, Flash, ZŠ Na Ostrově a TJ Sokol Jaroměř: za přirozený chlapecký projev
Steny stromů, Blanka Rejholdová a dívky, ZUŠ Červený Kostelec: za celkové zpracování námětu
Vší silou, Jana Faltová, ZUŠ Červený Kostelec: za energii v tanci
V hejnu, Lenka Halašová, Flash, ZŠ Na Ostrově a TJ Sokol Jaroměř: za dětský spontánní projev
Zhoupnout se, až…, Blanka Rejholdová a chlapci, ZUŠ Červený Kostelec: za choreografické zpracování a interpretaci
Ponořím se do snění, Lenka Halašová, Flash, ZŠ Na Ostrově a TJ Sokol Jaroměř: za nápad a práci ve skupině
Okamžitá reakce, Blanka Rejholdová a děvčata, ZUŠ Červený Kostelec: vyváženost všech složek choreografie, interpretaci a partnerskou práci
Odvaž se, Jana Faltová, ZUŠ Červený Kostelec: za choreografii a vyzrálý taneční projev

 

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.