Divadelní setkání (DivSe) 2020

DIVADELNÍ SETKÁNÍ 2020

Krajská postupová přehlídka dětského a loutkového divadla s postupem na celostátní přehlídku Dětská scéna a Loutkářská Chrudim

3.-5. dubna 2020 | Divadlo Jesličky | Hradec Králové

Datum uzávěrky přihlášek:         10. března 2020

Podmínky účasti
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla. Soubory se mohou se stejnou inscenací v daném roce ucházet o postup na Loutkářskou Chrudim (dále jen LCH) pouze na jedné loutkářské postupové přehlídce. Dětské soubory do 15 let jsou povinny projít výběrovými koly Dětské scény.

Hodnocení a výběr
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM

  1. června – 6. července 2020, Chrudim

LCH je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech. Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu. Celostátní propozice na www.nipos.cz/propozice-69-loutkarske-chrudimi-2020.

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.