Domovská stránka > O Impulsu > Ediční činnost

Ediční činnost

Divadelní jarmárka.jpg
CÍSAŘOVA JARMÁRKA (2006)
malá klenotnice brilantních vysvětlení pojmů divadelního umění a jevištní praxe
Odborně přesná a čtenářsky přitažlivá pro nevšední a osobitý pohled autora, prof. PhDr. Jana Císaře, CSc. pedagoga pražské DAMU. Je projekcí jeho osobních zkušeností, které každý pojem ozvláštňují. Bonbónek pro všechny, kteří chtějí poznat magická tajemství divadla. Ilustrace: Jiří Jelínek Příloha: Císařova pamětní (CD) deska obsahuje vybraná hesla v autentickém podání autora, ukázky z dramatizace knihy Karla Čapka Jak se co dělá a písně z živého koncertu v Braunově la-pidáriu hospitalu na Kuksu v podání hudebního sdružení SexTet Divadla Jesličky Hradec Králové. Bonus: Jelínkovo pexeso - nejslavnější dramatické postavy světového divadla.


KALE I KYSELO (2007)
Půvabná knížka o životě lidové vypravěčky a ochotnické herečky Slávky Hubačíkové z Vysokého nad Jizerou. Původně to byl rozhovor k jejím kulatým narozeninám pro bulletin Divadelní hromada, ale po-stupně se otázky samy od sebe rozpustily, rozplynuly a vzniklo vyprávění košaté jako jabloně na sklena-řických svazích, půvabné jak hořce či divizny na paseckých loukách, voňavé jako kyselo na půdičce vy-sockého Krakonoše, z něhož se ještě kouří... Na sto dvaceti stránkách knížky najdete příběhy z drsného podkrkonošského kraje, který mnohým divadelníkům připomíná právě vysocká divadelní přehlídka Krakonošův podzim. Příběhy skutečně prožité, o životě lidí tohoto kraje z druhé poloviny 20. století. Slávka Hubačíková vypráví o svých setká-ních s divadlem, muzikou, lidovými zvyky, o kráse krkonošské přírody, také o Krakonoši, pánovi hor. Dvě desítky fotografií připomínají nejen Slávčiny přátele, ale také vysocký divadelní život. Příloha CD: Knížku doprovází „poudačky“ Marie Kubátové, Prokopa Háska a Jana Buchara, a to nejen v textu, ale také na přiloženém cédečku, které je doplněno podkrkonošskými písničkami folkové skupiny Kantoři.


ENCYKLOPEDIE VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE
Encyklopedie mapuje fotografické osobnosti, firmy i bývalé drobné živnostníky, kteří významně přispěli k rozvoji fotografie ve východních Čechách. Vzniká postupně formou volných autorských listů, které se vkládají do obalu v podobě knihy a každým rokem se doplňují o nová hesla. Ke konci roku 2007 obsahuje encyklopedie 33 hesel. Seznam vydaných listů


ABCD pro všechny FILM A VIDEO.png
ABCD... pro všechny - FILM A VIDEO (2006)
Vydáním publikace jsme zareagovali na naprostý nedostatek odborné a současně srozumitelné a popularizační literatury o výrazových prostředcích a postupech audio-vizuální tvorby. Jejími autory jsou pedagogové FAMU prof. Rudolf Adler a doc. Jiří Myslík. Potřeba odborné literatury je neobyčejně aktuální. V současné době se skloňuje „filmová výchova“ ve všech pádech, aniž by k tomu byly mnohde jakékoli odborné kompetence a současně se zejména z učitelských kruhů, pedagogů základních a středních škol, ale také univerzit, volá po zavedení mediální výchovy, výchovy filmem a filmovým uměním na odborné úrovni. K tomu však chybí odborná literatura strukturovaná jinak než pro budoucí profesionály, kritiky a umělce. Je přitom evidentní, že orientaci v hodnotách nelze zprostředkovat pouze promítnu-tými filmovými díly a následnou diskuzí či rozborem. Zejména dnes, kdy jsou lehké záznamové kamery téměř v každé domácnosti, je nezbytné odstíněnými informacemi o výrazových prostředcích audiovize překonávat pasivní uživatelský přístup k této tema-tice a poukazovat na možnosti osobitého vyjadřování, provokování kreativity a fantazie.


ALMANACH
literární soutěže ŚRÁMKOVA SOBOTKA
Vydáváme ho od roku 2004 a zveřejňujeme v něm příspěvky oceněné lektorským sborem a další vybra-né texty jako dokumentaci úrovně jednotlivých roč-níků a současně i jako inspirativní součást Šrám-kovy Sobotky, celostátního festivalu českého jazyka, řeči a literatury.


Bez potlesku.jpg
BEZ POTLESKU (1999)
Almanach byl určen účastníkům pořadů Stop drogy!, který Impuls připravoval pro žáky základních a studenty středních škol. Cílem publikace bylo poodhalit svět lidí, kterých se nějakým způsobem dotkly drogy, ať už z pozice těch co pomoc potřebovali, potřebují nebo potřebovat budou nebo z pozice těch, co pomoc poskytují nebo se aktivně zapojují v boji proti drogám. Almanach obsahuje také ukázky prózy a poezie klientů kontaktního centra RELAX v Hradci Králové. Autory otištěných kreseb jsou klienti léčebny návykových nemocí. Pořad Stop drogy! byl uváděn v letech 1999 - 2002.


Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové