VSVD

Informace o sdružení VSVD


Volné sdružení východočeských divadelníků (VSVD)

je občanské sdružení (dle zák. č. 83/1990 Sb.), v současnosti sdružující na 150 individuálních členů a patnáct členských divadelních souborů z Královéhradecka, Pardubicka, Liberecka a kraje Vysočina.Založeno bylo v únoru 1991, registrováno u MVČR 19. 8. 1992. VSVD hájí zájmy svých členů, propaguje jejich činnost, pořádá nebo spolupořádá regionální postupové přehlídky všech divadelních oborů -  činoherního a alternativního divadla, loutkového  dětského, divadelní festivaly jako např. Open Air Program při Divadle evropských regionů v Hradci Králové. Spolupracuje při nejrůznějších divadelních projektech, organizuje vzdělávací akce pro amatérské režiséry, scénografy, herce, vedoucí dětských divadelních souborů a poskytuje odborné informace, přispívá ke vzájemné inspiraci. Každoročně pořádá setkání oceněných tvůrců ze všech divadelních přehlídek, tzv. Cenění.


VSVD má celorepublikovou působnost, sdružuje členy působící i mimo oblast severovýchodních Čech a Vysočiny, amatérské divadelníky i některé profesionály a další příznivce. Vrcholným orgánem VSVD je každoroční valná hromada, v intervalu dvou let volební, agendu sdružení zajišťuje Rada VSVD, kterou tvoří zvolení zástupci členské základny. Exekutivu VSVD tvoří předseda, místopředseda, jednatel a pokladník sdružení.

Ve spolupráci se Střediskem amatérské kultury Impuls vydává třikrát ročně bulletin Divadelní Hromada, který informuje o divadelním dění, reflektuje inscenace souborů, přináší rozbory a výsledky přehlídek, píše o osobnostech amatérského divadla, nabízí diskusní tribunu a bohatou fotodokumentaci. Za dvacet let činnosti VSVD vyšlo přes šedesát čísel Hromady. VSVD rovněž ve spolupráci se SAK Impuls vydalo několik zájmových publikací, např. slovník populárních divadelních pojmů Císařova jarmárka, vzpomínkovou knihu Kale a kyselo a obrázkovou publikaci loutkářky Hany Voříškové Panáčkové.

Mezi členy VSVD je několik držitelů Ceny ministerstva kultury České republiky: Jan Merta, Karel Šefrna, Alexandr Gregar a čestní členové prof. Jan Císař, prof. František Laurin a Milan Schejbal. VSVD spolupracuje se Střediskem amatérské kultury Impuls v Hradci Králové, které je hlavním pořadatelem přehlídek a vzdělávacích programů, poskytuje sdružení technickoorganizační servis a disponuje rozsáhlou knihovnou divadelních textů.Volné sdružení východočeských divadelníků financuje svou činnost z členských a dalších příspěvků svých členů, z darů, grantů a výnosů některých dalších činností. Informace o příjmech a výdajích  jsou součástí výroční zprávy sdružení zveřejňované v Divadelní Hromadě.
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové