OSTATNÍ

Spolupracujeme i s organizací Paměť národa Post Bellum, pro kterou konzultujeme vybrané studentské skupiny a jejich zpracování projektu Příběh našich sousedů.

Podílíme se na filmovém projektu Paměť města a připravujeme individuální fotografické kurzy např. pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

Nabízíme prostory Improvizačnímu souboru Paleťáci, Divadlu Lůza, projektu Popošijem a Portedu, o. p. s.

Pravidelně informujeme kulturní aktéry v kraji, navazujeme spolupráci s ostatními kulturními a uměleckými centry, navzájem sdílíme akce a rozšiřujeme nabídku našich služeb.

Další aktivity najdete ve zpravodaji FOTOIMPULS, který je zaměřen na fotografie, nebo ve výročních zprávách, které jsou ke stažení.

 

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.