Návrat Hradecké divadelní konzervatoře!

Po úspěšné Hradecké fotografické konzervatoři, která je postavena na základech Východočeské lidové konzervatoře z roku 1963 jsme se rozhodli oživit i konzervatoř divadelní. Začínáme v říjnu a listopadu 2021. Poběží pro dva obory, režijní a hereckou, které se zhruba v polovině vzdělávání spojí a budou pracovat společně.

obor: Činoherní režie
   – vedoucí lektor: Doc. Mgr. Aleš Bergman, PhD.

obor: Činoherní herectví
– vedoucí lektor: Doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Anotace:
Systematické vzdělávání amatérských divadelníků v podobě dlouhodobého vzdělávacího cyklu, inspirované „lidovou konzervatoří“ z osmdesátých let minulého století. Dvousemestrální výuka rozložená do dvou let, probíhá formou víkendových seminářů přibližně 1 x za 2 měsíce.
Pod odborným vedením profesionálních lektorů, zkušených pedagogů z JAMU a DAMU, je teoretická i praktická výuka zaměřená na zvládnutí základů činoherní režie viz obor Činoherní režie a herectví viz obor Činoherní herectví.

Oba obory jsou již obsazeny a my se moc těšíme na společnou výuku i tvoření!

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.