O nás

Na skok do minulosti

Na začátku bylo slovo, a to slovo bylo KOS (krajského střediska kultury). KOS existovalo v Hradci Králové od roku 1959 do roku 1972, kdy se přejmenovalo na KKS a tak ho mnozí znali až do roku 1991. Po sametové revoluci roku 1989 se většina těchto zařízení zrušila a osud zbylých byl značně nejistý. Výjimkou byl Východočeský kraj, kde se plynule navázalo na práci KKS a vzniklo Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové.
👉A tak od 1. listopadu 1991 máme v HK ojedinělou instituci, která pečuje o neprofesionální umělce a jejich vzdělávání v oblasti divadla, fotografie, filmu, výtvarna, recitace a folkloru, literatury ad.

Ten správný impuls

Od 1. 1. 2003 jsme se jako Impuls stali jednou z jedenácti příspěvkových kulturních organizací zřízených Královéhradeckým krajem, která je pod odborem kultury a památkové péče a kultivuje veřejný prostor. Dnes se vám přibližujeme především pořádáním přehlídek a soutěží, kulturních akcí, poskytováním odborné péče a vzděláváním.

Základním posláním Centra uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové, je vytvářet podmínky pro rozvoj tvůrčích aktivit a podpora umělecké tvorby. Celoročně organizuje nebo spoluorganizuje programové, vzdělávací a prezentační akce v oblasti divadla, filmu, fotografie a výtvarného umění, sborového zpěvu, folklórních sdružení, a to převážně pro mládež, dospělé a seniory.
Nabízíme prostory, zázemí a technické vybavení pro fotografickou a audiovizuální tvorbu. Podněcujeme amatérské umělce k tvorbě a podporujeme vzájemnou výměnu jejich zkušeností.
Důležitým pilířem naší činnosti je umělecké vzdělávání. Pořádáme odborné semináře s uznávanými lektory a silnými uměleckými osobnostmi. Soustředíme se nejen na samotné umělce, ale i na ostatní složky uměleckého a kulturního provozu a také na kreativní veřejnost.

Centrum uměleckých aktivit se více jak 30 let zaměřuje na podporu a rozvoj kulturních činností a aktivit občanů Královéhradeckého kraje a partnerství ostatním kulturním organizacím.

A proč být s námi v Centru?

  • Získáte ideální místo a zázemí pro vlastní tvorbu.
  • Dostanete k dispozici techniku, kterou si nemůžete dovolit.
  • Rozšíříte své obzory a kontakty o ty, kteří vám poradí.
  • Inspirujete se od profíků na workshopech a přednáškách.
  • Objevíte sami sebe a zlepšíte se v tom, co milujete.
  • Vyjádříte svůj talent a třeba zjistíte, že máte nadání i na další věci.
  • Nemusíte být členem souboru nebo sdružení, abyste se mohli účastnit akcí i vzdělávání.
  • Budete v centru kulturního dění a vzájemné inspirace.
  • Nabízíme odborné konzultace.

Co děláme

Podporujeme umělecké aktivity v oblasti scénických oborů, fotografie, výtvarna, literatury, AV tvorby ad. Pojďte se podívat na naše akce, kurzy a workshopy, které nabízíme.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.