Hradecká fotografická konzervatoř

Hradecká fotografická konzervatoř (HFK) je postavena na základech Východočeské lidové konzervatoře z roku 1963. Fotografické vzdělání má u nás tedy dlouholetou tradici. Jedná se o intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků (22 měsíců je doba trvání), organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních 1x měsíčně, převážně v našich prostorách.

Výstava absolventů

HFK je intenzivní studium fotografie zaměřené převážně na výtvarnou fotografii, na její porozumění, četbu obrazu a na tvorbu a technickou dokonalost obrazu vlastního.

Absolventi po ukončení dvouletého studia na Hradecké fotografické konzervatoře mohou ve studiu fotografie pokračovat. Bývá otevřen ročník nástavbového studia, kam se vybírá okolo 25 absolventů z předešlých let.

V současné době je konzervatoř v běhu. Pro informace o dalším ročníku nebo dotazů ke studiu kontaktujte: Jana Neugebauerová; tel.: 773 133 740; e-mail:  foto@impulshk.cz;  www.impulshk.cz

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.