Přihláška

POZOR ZMĚNA

 
Od letošního roku dochází k zásadní změně v organizaci všech kol této soutěže. Velká část změn se týká pořadatelů, kteří budou ve větší míře využívat možností internetu. Zásadní změnou pro letošní rok pro autory je způsob přihlašování filmů do soutěže. Jako pořadatelé bychom byli velice rádi, kdybyste prioritně využívali přihlašování filmů prostřednictvím portálu FILMDAT. Každé krajské i zemské kolo má ve své sekci na hlavní straně ve spodní části dialog k přihlášení filmu do soutěže. K tomu, abyste mohli film do soutěže přihlásit přes FILMDAT je nutné, abyste sebe, jako autora i film důkladně a úplně zaregistrovali do FILMDATu. Autoři, kteří takto učiní, již nemusí vyplňovat Průvodní list.
 
Co je třeba k tomu, abyste mohli film zaregistrovat?

Založení správcovského účtu

První krok je zřídit si na FILMDATu svůj správcovský účet. Pod tímto účtem si pak budete spravovat svou osobu a všechny filmy. Návod, jak si tento účet zřídit najdete zde. Z důvodu napadání našich stránek hackery jsme byli nuceni systém registrace přesunout ze systému on-line na systém off-line. Což v praxi znamená, že potvrzení registrace neprobíhá automaticky a okamžitě, ale jednotlivé nové registrace potvrzujeme se zpožděním ručně, po ověření, že se nejedná o spam. Proto je třeba se nejprve zaregistrovat a teprve druhý den vkládat záznamy o osobách a filmech. Pokud již účet máte z minulosti, nový si nezřizujte a použijte ten již existující. Při této registraci je důležité zde uvést funkční e-mailovou adresu, protože na ní vám budou chodit informace o přijetí či nepřijetí filmů do soutěže.

Zaregistrování osobnosti (autora, ale i další členy štábu)

Druhým krokem je zaregistrování osoby. Návod na registraci osoby najdete zde. Zde je nutné uvést všechny údaje, včetně data narození. Vyplněny musí být minimálně ty kolonky, které jsou na průvodním listě. Údaje uvedené při registraci můžete zaškrtnout jako neveřejné, budou pak použity pouze pro potřeby pořadatelů a veřejně nebudou nikde prezentovány. Dokonce můžete zneveřejnit celý svůj záznam a pak jako osobnost nebudete vůbec na FILMDATu figurovat.

Zaregistrování filmu

Třetím krokem je zaregistrování filmu. Návod, jak se film zaregistruje je zde. Registraci filmu prosím udělejte poctivě a plně. Pro potřeby pořadatele je důležité mít k dispozici obrázky z filmů, které budou použity pro tiskové materiály a pro porotu. Stejně důležitá je i anotace filmu. Anotace prosím pište krátké a výstižné, ale nepopisujte celý děj. Pokud máte film již někde na internetu umístěn, tak nám tam uveďte adresu tohoto umístění.

Přihlášení filmu

Pro přihlášení filmu si najeďte na www.filmdat.cz, přihlaste se jako uživatel, který registroval film a vyberte v sekci Kalendář akcí nebo v bloku Uzávěrky soutěží příslušnou soutěž (krajské nebo zemské kolo), na kterou chcete film přihlásit. Na hlavní stránce ve spodní části je dialog, kde vyberete ze své kolekce film, který bude soutěžit a pak i kategorii, do které ho přihlašujete a kliknete na tlačítko Přihlásit. Podle potřeb jednotlivých pořadatelů se může po přihlášení filmu zobrazit další formulář s doplňkovými údaji, které pořadatelé budou potřebovat. Ten také vyplňte.

Zaslání filmu elektronickou cestou

Po přihlášení nezapomeňte film do soutěže fyzicky poslat. Je možné to udělat několika způsoby. Buď elektronicky, a to na vyhlášené ftp připojení nebo prostřednictvím datové služby www.uschovna.cz. Pokud film přihlásíte přes portál FILMDAT, nemusíte již posílat Průvodní list. Pokud film přes FILMDAT přihlášen nebude, nahrajte nebo pošlete spolu s filmem i řádně vyplněný Průvodní list. U Průvodních listů preferujeme elektronicky vyplněný soubor ve Wordu, ale je možné poslat i oskenovaný ručně vyplněný list. Pokud chcete ovlivnit i fotografii z filmu, kterou budeme prezentovat v tiskovýh materiálech a na internetu, tak jí zašlete také (v případě, že jste film i s obrázkem již nezaregistrovali na FILMDATu). Pro elektronické zasílání filmů, průvodních listů i fotografií prosím používejte níže uvedenou syntaxi názvů souborů.

Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, velkými písmeny a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu. V případě, že film přihlásíte do soutěže přes portál FILMDAT, není nutné přikládat Průvodní list. Tuto skutečnost poznačte v názvu souboru písmenem „F“ na konci názvu filmu. Filmy s „F“ na konci musí být zaregistrovány na portále FILMDAT a jeho prostřednictvím musí být film přihlášen do postupového kola.

Příklady:

Film: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU_F.mp4
Přihláška: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU.doc
Fotografie z filmu: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU.jpg

Cesty pro elektronické přihlašování filmů

FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení:

ftp: ftp.filmdat.cz
Login: videosalon@filmdat.cz
Heslo: cesky

Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailové adresy jbs@videostudio.cz a info@filmdat.cz.

Zaslání filmu pozemní cestou (nedoporučuje se, nejsložitější a nejnákladnější varianta)

Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2016 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora. Filmy i s kompletně vyplněným Průvodním listem zašlete na adresu vyhlášenou krajským nebo zemským pořadatelem.
 
Impuls Hradec Králové, Brněnská 375, Hradec Králové (heslo na obálku: Český videosalon)


Bližší informace:
FILMDAT, Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz 
JBS studio, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz
Impuls HK, Ondřej Krejcar, 773 133 744, video@impulshk.cz
Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.