Digitální fotografie - výuka photoshopu
Termín:   březen – duben 2011 (bližší termíny obdržíte na základě přihlášky)
Místo konání:   SŠAK   Hradec Králové 
Poplatek:       2 400,- Kč photoshop
                         600,- Kč barevná správa

Digitální fotografie
(6 sobot po 6 hodinách)
Jednotlivé lekce jsou rozděleny na dvě části:  část teoretická (kapitola 1 až 5) a část praktickou (kapitola 6). Kurz není zaměřen na praktické fotografování. Kurz je je zaměřen na základní i pokročilejší úpravy obrazu ve Photoshopu.
  
 • Úvod – digitální obraz
 • Světlo a barva
  • Fyzikální podstata světla a barvy
  • Barevné modely
 • Způsoby komprese obrazových souborů
  • Komprese bezztrátové
  • Komprese ztrátové
 • Grafické formáty
  • Základní grafické formáty obrazových souborů
  • Ukládání obrazových souborů v grafických aplikacích
 • Stručný přehled zařízení používaných  procesu
 • Digitální fotografie
  • Digitální fotoaparát
  • Skener
  • Monitor/LCD
  • Inkjetová tiskárna
 • Editace obrazových souborů
  • Barevné úpravy v AdobePhotoshopu
  • Ukládání souborů v různých obr. formátech
  • Retuš
  • Výběr
  • Masky a jejich použití
  • Cesty
  • Zostřování
  • Ořez
  • Vrstvy
  • Převod barevných obrazů na černobílé (škála šedé)
  • Kolorování černobílých obrazů
  • Převzorkování obrazu
  • Písmo ve Photoshopu

 • Pokročilejší práce s maskami
  • Alfa-kanály
  • Maska z jasového kanálu
  • Koláže
  • Jednoduché koláže/montáže
  • Koláže/montáže s pomocí masek
  • Portrét
  • Lokální úpravy pleti
  • Celkové úpravy pleti
  • Úpravy očí
  • Úpravy rtů a zubů
  • Úpravy tvaru obličeje

Barevná správa
(8 hodin, sobota)
Navazuje na předchozí kurzy.
Kurz je určen především pro pokročilé účastníky, vysvětluje princip, cíle a aplikaci správy barev v digitálním workflow.
 1. Cíle a struktura barevné správy
 2. Barvové modely (model CIE a CIE L*a*b)
 3. Pracovní barvové prostory
 4. ICC profily, CMM
 5. Kalibrace a profilace monitoru/LCD (teorie a ukázka)
 6. Profilace stolní inkjetové tiskárny (teorie a ukázka)
 7. Použití ICC profilů ve Photoshopu.

PŘIHLÁŠKA
Digitální fotografie
(výuka photoshopu)

Počet míst je omezen
-  max. 12 posluchačů v jednom kurzu.
Pořadí bude stanoveno podle došlých přihlášek


Jméno 
     
………………………………………………

Adresa
  
 .………………………………………………

………………………………PSČ…………

Telefon     ………………………………………………

e-mail (tiskacím):

……………………………………………

Mám zájem o kurz:                     
Digitální fotografie                     ANO -  NE
Barevná správa                           ANO -  NE


…………………….                    …………………             datum                                           podpis
Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.